logo
 

Unos naziva predmeta:
 

Nadnevak roka:

Unos imena nastavnika:
Naziv predmetaŠifra predmetaNadnevakOpis
Akademska pismenost12999229.08.2022.   9.00 Ordulj
Akademska pismenost12999230.08.2022.   10.00 - 11.00 Bodor, pisani; 14.00 Erdeljac, pisani
Akademska pismenost12999201.09.2022.   9.00 - 10.00 Hrvatić; 10.00 - 10.30 Kardum
Akademska pismenost12999202.09.2022.   8.00 - 9.00 Car,10.00 - 10.30 Ivanković, pisani.11.00 - 12.00 Rezo
Akademska pismenost23123202.09.2022.   11.00 - 12.00 Rezo, pisani
Akademska pismenost12999206.09.2022.   10.00 - 11.00 Bodor, pisani; 14.00 Erdeljac, pisani
Akademska pismenost12999207.09.2022.   9.00 Ordulj; 10.00 - 10.30 Ivanković, pisani
Akademska pismenost12999208.09.2022.   9.00 - 10.00 Hrvatić; 10.00 - 10.30 Kardum
Akademska pismenost12999209.09.2022.   8.00 - 9.00 Car, pisani. 11.00 - 12.00 Rezo
Akademska pismenost23123209.09.2022.   11.00 - 12.00 Rezo, pisani
Akademski engleski4564231.08.2022.   8.00 - 10.00 Miškulin saletović/Beljo, pisani/usmeni
Akademski engleski4564207.09.2022.   8.00 - 10.00 Miškulin Saletović, pisani/usmeni
Akademski engleski4564209.09.2022.   8.00 - 10.00 Beljo, pisani/usmeni
Akademski francuski20948601.09.2022.   9.00 - 11.00 Michel, pisani
Akademski francuski20948608.09.2022.   9.00 - 11.00 Michel, pisani
Akademski njemački4582931.08.2022.   8.00 - 10.00 Miškulin Saletović, pisani/usmeni
Akademski njemački4582907.09.2022.   8.00 - 10.00 Miškulin saletović, pisani/usmeni
Akademski talijanski22693902.09.2022.   9.00 - 12.00 Dubravec Labaš, pisani/usmeni
Akademski talijanski22693909.09.2022.   9.00 - 12.00 Dubravec Labaš, pisani/usmeni
An Introduction to Global Communication14116030.08.2022.   11.00 - 12.30 Labaš, usmeni
An Introduction to Global Communication14116007.09.2022.   11.00 - 12.30 Labaš, usmeni
Analitika društvenih medija22771802.09.2022.   12.00 - 13.00 Šikić, usmeni i pisani
Analitika društvenih medija22771809.09.2022.   12.00 - 13.00 Šikić, usmeni i pisani
Analiza učinaka društvenih akcija21402731.08.2022.   11.00 - 12.00 Balabanić, usmeni
Analiza učinaka društvenih akcija21402708.09.2022.   11.00 - 12.00 Balabanić, usmeni
Antička filozofija21482231.08.2022.   9.30 - 12.00 Džinić
Antička filozofija21482207.09.2022.   9.30 - 12.00 Džinić
Antički gradovi kontinentalne Hrvatske20871531.08.2022.   11.30 - 12.30 - pisani, Vukelić
Antički gradovi kontinentalne Hrvatske20871507.09.2022.   11.30 - 12.30 - pisani, Vukelić
Antropologija odgoja i obrazovanja22618830.08.2022.   16.00 - 17.00 Džinić/Dadić/Gudlin, pisani
Antropologija odgoja i obrazovanja22618806.09.2022.   16.00 - 17.00 Džinić/Dadić/Gudlin, pisani
Biblioterapija u nastavi književnosti17261230.08.2022.   15.00 Piskač
Biblioterapija u nastavi književnosti17261206.09.2022.   15.00 Piskač
Bioetika20142501.09.2022.   11.30 Greguric, usmeni
Bioetika20142508.09.2022.   11.30 Greguric, usmeni
Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju22619201.09.2022.   11.30 - 12.30 Dadić/Škerbić, pisani
Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju22619208.09.2022.   11.30 - 12.30 Dadić/Škerbić, pisani
Book and Library History in Croatian Cultural Territory14479929.08.2022.   11.00 - 12.00 Krešić, pisani
Book and Library History in Croatian Cultural Territory14479907.09.2022.   11.00 - 12.00 Krešić, pisani
Bosna i Hercegovina u sastavu Austro-Ugarske22772129.08.2022.   12.00 - 13.00 - usmeni, Baković
Bosna i Hercegovina u sastavu Austro-Ugarske22772105.09.2022.   12.00 - 13.00 - usmeni, Baković
Computer-mediated communication and virtual management20167229.08.2022.   9.00 - 9.30 Ružić
Computer-mediated communication and virtual management20167231.08.2022.   9.00 - 9.30 Ružić
Criminology of Bullying21408102.09.2022.   09.30 - 10.30 Cajner Mraović, pisani
Criminology of Bullying21408109.09.2022.   09.30 - 10.30 Cajner Mraović, pisani
Croatian as Foreign Language 1/Hrvatski za neizvorne govornike 122694429.08.2022.   10.00 Ordulj
Croatian as Foreign Language 1/Hrvatski za neizvorne govornike 122694407.09.2022.   10.00 Ordulj
Demografija5391431.08.2022.   10.00 - 11.00 Komušanac, pisani
Demografija5391407.09.2022.   10.00 - 11.00 Komušanac, pisani
Demografija 119438831.08.2022.   15.00 - 16.00 - Akrap, Ivanda, Strmota
Demografija 119438807.09.2022.   11.00 - 12.00 - Akrap, Ivanda, Strmota
Demografija 219439531.08.2022.   16.00 - 17.00 - Akrap, Ivanda, Strmota
Demografija 219439507.09.2022.   09.00 - 10.00 - Akrap, Ivanda, Strmota
Demografske baze podataka21401302.09.2022.   12.00 - 13.00 - usmeni; Šterc, Bečić
Demografske baze podataka21401309.09.2022.   12.00 - 13.00 - usmeni; Šterc, Bečić
Demografske mjere i modeli19439701.09.2022.   11.00 - 12.00 - Ivanda, Strmota
Demografske mjere i modeli19439708.09.2022.   11.00 - 12.00 - Ivanda, Strmota
Demografski razvoj Hrvatske21408231.08.2022.   13.30 - 15.00 Pavić, usmeni
Demografski razvoj Hrvatske21408207.09.2022.   13.30 - 15.00 Pavić, usmeni
Demografski resursi i potencijali21116931.08.2022.   10.00 - 11.00 Komušanac, pisani
Demografski resursi i potencijali21116907.09.2022.   10.00 - 11.00 Komušanac, pisani
Demografski teorijsko-metodološki koncept22664201.09.2022.   10.00 - 11.00 pisani, Balija
Demografski teorijsko-metodološki koncept22664208.09.2022.   10.00 - 11.00 pisani, Balija
Demokratske promjene u Republici Hrvatskoj20270231.08.2022.   10.30 - 11.30 - pisani, Šumanović
Demokratske promjene u Republici Hrvatskoj20270207.09.2022.   10.30 - 11.30 - pisani, Šumanović
Deskriptivna statistika18602229.08.2022.   08.00 - 13.00 Žebec, usmeni
Deskriptivna statistika18602205.09.2022.   08.00 - 13.00 Žebec, usmeni
Developmental neurobiology14487301.09.2022.   13.00 Petanjek, usmeni
Developmental neurobiology14487308.09.2022.   13.00 Petanjek, usmeni
Didaktika9648709.09.2022.   10.00 - 11.00 Ninčević, pisani/usmeni
Diferencijalna psihologija2872202.09.2022.   10.00 Mlačić, pisani
Diferencijalna psihologija2872209.09.2022.   10.00 Mlačić, pisani
Digitalna sociologija22771602.09.2022.   13.00 - 14.00 Zelić, usmeni
Digitalna sociologija22771609.09.2022.   13.00 - 14.00 Zelić, usmeni
Digitalno novinarstvo21402301.09.2022.   9.00 - 10.00 Jurišić, pisani
Digitalno novinarstvo21402308.09.2022.   9.00 - 10.00 Jurišić, pisani
Diktature u srednjoj Europi20295329.08.2022.   9.00 - 10.00 - usmeni, Bušić
Diktature u srednjoj Europi20295309.09.2022.   9.00 - 10.00 - usmeni, Bušić
Diplomatika s egdotikom i kronologijom21465031.08.2022.   10.00 - 11.00 pisani;11.00 - usmeni - Matijević - Sokol
Diplomatika s egdotikom i kronologijom21465007.09.2022.   10.00 - 11.00 pisani;11.00 - usmeni - Matijević - Sokol
Diplomski rad5389930.08.2022.  
Diplomski rad6481830.08.2022.  
Diplomski rad11852630.08.2022.  
Diplomski rad21119230.08.2022.  
Diplomski rad21481430.08.2022.  
Diplomski rad21517330.08.2022.  
Diplomski rad6481331.08.2022.  
Diplomski rad21470231.08.2022.  
Diplomski rad21530831.08.2022.  
Diplomski rad6488601.09.2022.  
Diplomski rad5389906.09.2022.  
Diplomski rad6481806.09.2022.  
Diplomski rad11852606.09.2022.  
Diplomski rad21119206.09.2022.  
Diplomski rad21481406.09.2022.  
Diplomski rad21517306.09.2022.  
Diplomski rad6481307.09.2022.  
Diplomski rad21470207.09.2022.  
Diplomski rad21530807.09.2022.  
Diplomski rad6488608.09.2022.  
Diplomski rad (POV-ns_smjer)6481231.08.2022.  
Diplomski rad (POV-ns_smjer)6481207.09.2022.  
Diplomski rad (POV-zn_smjer)6481131.08.2022.  
Diplomski rad (POV-zn_smjer)6481107.09.2022.  
Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku20979129.08.2022.   14:20 - 15:50 - usmeni, Marina
Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku20979105.09.2022.   14:20 - 15:50 - usmeni, Marina
Društva i uljudbe istočnoga Sredozemlja20286201.09.2022.   11.00 - 12.00 - usmeni, Glazer
Društva i uljudbe istočnoga Sredozemlja20286208.09.2022.   11.00 - 12.00 - usmeni, Glazer
Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st.20247530.08.2022.   12.00 - 14.00 - pisani, Krašić
Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st.21122530.08.2022.   12.00 - 14.00 - pisani, Krašić
Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st.20247506.09.2022.   12.00 - 14.00 - pisani, Krašić
Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st.21122506.09.2022.   12.00 - 14.00 - pisani, Krašić
Društveni mediji11853002.09.2022.   8.00 - 9.00 Jurišić, Varga, pisani
Društveni mediji11853009.09.2022.   8.00 - 9.00 Jurišić, Varga, pisani
Društveni mediji u odnosima s javnošću20167431.08.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, Maleš, pisani
Društveni mediji u odnosima s javnošću20167407.09.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, Maleš, pisani
Društveni menadžment21508902.09.2022.   10.00 - 11.00 Radoš, usmeni i pisani
Društveni menadžment21508909.09.2022.   10.00 - 11.00 Radoš, usmeni i pisani
Društveni vidovi turizma i religioznosti20948931.08.2022.   12:45 - 14.00 Nimac, usmeni
Društveni vidovi turizma i religioznosti20948907.09.2022.   12:45 - 14.00 Nimac, usmeni
Društveno ponašanje i komunikacija9636430.08.2022.   8.00 Janović, pisani
Društveno ponašanje i komunikacija9636406.09.2022.   8.00 Janović, pisani
Društvo i maloljetnička delinkvencija21509002.09.2022.   9.30 - 10.30 Cajner Mraović, pisani
Društvo i maloljetnička delinkvencija21509009.09.2022.   9.30 - 10.30 Cajner Mraović, pisani
Društvo i održivost13089130.08.2022.   10.00 - 11.00 Perkov
Društvo i održivost13089106.09.2022.   10.00 - 11.00 Perkov
Društvo i religija: 13. - 15. stoljeće13047529.08.2022.   15:50 - 17:25 - Marina
Društvo i religija: 13. - 15. stoljeće13047505.09.2022.   15:50 - 17:25 - Marina
Društvo rizika22771230.08.2022.   11.00 - 12.00 Perkov
Društvo rizika22771206.09.2022.   11.00 - 12.00 Perkov
Državnici XX. stoljeća23434029.08.2022.   10.00 - 11.00 - usmeni, Jurković
Državnici XX. stoljeća23434006.09.2022.   10.00 - 11.00 - usmeni, Jurković
Egipat u Hrvatskoj: fascinacija egipatskom kulturom u Hrvatskoj od antike do početka 21. stoljeća21456629.08.2022.   08.00 - 08.30 - pisani, Tomorad
Egipat u Hrvatskoj: fascinacija egipatskom kulturom u Hrvatskoj od antike do početka 21. stoljeća21456605.09.2022.   08.00 - 08.30 - pisani, Tomorad
Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi18808230.08.2022.   12.00 Čuljak, pisani
Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi18808206.09.2022.   12.00 Čuljak, pisani
Ekonomika rada22693501.09.2022.   11.00 - 12.00 Strmota
Ekonomika rada22693508.09.2022.   11.00 - 12.00 Strmota
Ekonomska sociologija21119329.08.2022.   11.00 - 12.00 Burić, pisani
Ekonomska sociologija21119307.09.2022.   11.00 - 12.00 Burić, pisani
Eksperimentalne metode20013301.09.2022.   16.00 Milas, usmeni
Eksperimentalne metode20013308.09.2022.   16.00 Milas, usmeni
Emocije3781129.08.2022.   11.00 Maričić, pisani
Emocije3781105.09.2022.   11.00 Maričić, pisani
Engleski jezik u novinarstvu3800201.09.2022.   9.30 - 11.00 Bogdanić, pisani/usmeni
Engleski jezik u novinarstvu3800207.09.2022.   9.30 - 11.00 Bogdanić, pisani/usmeni
Engleski jezik-novinarski prijevod3800101.09.2022.   9.30 - 11.00 Bogdanić, pisani/usmeni
Engleski jezik-novinarski prijevod3800108.09.2022.   9.30 - 11.00 Bogdanić, pisani/usmeni
Epistemologija21483629.08.2022.   12.00 Čuljak, pisani
Epistemologija21483605.09.2022.   12.00 Čuljak, pisani
Estetika18788830.08.2022.   10.30 - 11.00 Metesi Deronjić, usmeni
Estetika18788806.09.2022.   10.30 - 11.00 Metesi Deronjić, usmeni
Etika21483429.08.2022.   10.00 Kukoč, usmeni
Etika21483408.09.2022.   10.00 Kukoč, usmeni
Europska unija i civilno društvo21408302.09.2022.   11.00 Sršen
Europska unija i civilno društvo21408309.09.2022.   11.00 Sršen
Europsko društvo i cjelovita ekologija21400202.09.2022.   11.00 Sršen, usmeni
Europsko društvo i cjelovita ekologija21400209.09.2022.   11.00 Sršen, usmeni
Evolucijska psihologija7606729.08.2022.   11.00 Maričić, pisani
Evolucijska psihologija7606705.09.2022.   11.00 Maričić, pisani
Explaining Social Behavior7772429.08.2022.   12.00 Janović, pisani
Explaining Social Behavior20059529.08.2022.   12.00 Janović, pisani
Explaining Social Behavior7772405.09.2022.   12.00 Janović, pisani
Explaining Social Behavior20059505.09.2022.   12.00 Janović, pisani
Faktorska analiza5711302.09.2022.   09.00 - 10.00 pisani 10.00 - 15.00 usmeni, Babarović
Faktorska analiza5711309.09.2022.   09.00 - 10.00 pisani 10.00 - 15.00 usmeni, Babarović
Fenomenologijska sociologija21122430.08.2022.   12.00 - 13.00 Brezovec, usmeni
Fenomenologijska sociologija21122405.09.2022.   12.00 - 13.00 Brezovec, usmeni
Fikcijski diskurs [Metafizika]20059431.08.2022.   12.00 Janović, pisani
Fikcijski diskurs [Metafizika]20059407.09.2022.   12.00 Janović, pisani
Film i religija5273731.08.2022.   11.00 - 12.30 Labaš, usmeni
Filozof prava i države Ante Starčević21395430.08.2022.   17.00 - 18.00 Barišić, usmeni
Filozof prava i države Ante Starčević21395406.09.2022.   17.00 - 18.00 Barišić, usmeni
Filozofija 19. stoljeća21395301.09.2022.   12.00 Greguric, usmeni
Filozofija 19. stoljeća21395308.09.2022.   12.00 Greguric, usmeni
Filozofija demokracije20059130.08.2022.   16.00 - 17.00 Barišić, usmeni
Filozofija demokracije20059106.09.2022.   16.00 - 17.00 Barišić, usmeni
Filozofija egzistencije u književnosti i filmu20059201.09.2022.   08.00 - 9.00 Kardum, usmeni
Filozofija egzistencije u književnosti i filmu20059208.09.2022.   08.00 - 9.30 Kardum, usmeni
Filozofija globalizacije17693529.08.2022.   16.00 Kukoč, usmeni
Filozofija globalizacije17693508.09.2022.   16.00 Kukoč, usmeni
Filozofija i kultura: Hrvatska u ozračju Europe20178130.08.2022.   13.00 - 13.30 Metesi Deronjić, usmeni
Filozofija i kultura: Hrvatska u ozračju Europe20178106.09.2022.   13.00 - 13.30 Metesi Deronjić, usmeni
Filozofija igre i športa18791430.08.2022.   10.00 - 11.00 Škerbić, pisani
Filozofija igre i športa18791406.09.2022.   10.00 - 11.00 Škerbić,pisani
Filozofija jezika20059601.09.2022.   12.30 - 13.30 Kardum, pisani
Filozofija jezika20059608.09.2022.   12.30 - 13.30 Kardum, pisani
Filozofija komunikacije20167801.09.2022.   11.30 Greguric, pisani
Filozofija komunikacije20167808.09.2022.   11.30 Greguric, pisani
Filozofija kulture21482831.08.2022.   9.30 - 12.00 Džinić, usmeni
Filozofija kulture21482807.09.2022.   9.30 - 12.00 Džinić, usmeni
Filozofija odgoja6195701.09.2022.   14.00 - 15.00 Škerbić, pisani
Filozofija odgoja6195708.09.2022.   14.00 - 15.00 Škerbić, pisani
Filozofija politike20151430.08.2022.   15.00 - 16.00 Barišić, usmeni
Filozofija politike20151406.09.2022.   15.00 - 16.00 Barišić, usmeni
Filozofija povijesti18788929.08.2022.   15.30 - Kukoč, usmeni
Filozofija povijesti18788908.09.2022.   15.30 - Kukoč, usmeni
Filozofija prava20153230.08.2022.   15.00 - 16.00 Barišić, usmeni
Filozofija prava20153206.09.2022.   15.00 - 16.00 Barišić, usmeni
Filozofija prosvjetiteljstva21483530.08.2022.   12.00 Čuljak, pisani
Filozofija prosvjetiteljstva21483506.09.2022.   12.00 Čuljak, pisani
Filozofija renesanse22746530.08.2022.   10.00 - 10.30 Metesi Deronjić, usmeni
Filozofija renesanse22746506.09.2022.   10.00 - 10.30 Metesi Deronjić, usmeni
Filozofijska metodologija20153530.08.2022.   12.00 - 13.00 Škerbić, usmeni
Filozofijska metodologija20153506.09.2022.   12.00 - 13.00 Škerbić, usmeni
Filozofska kulturna antropologija21482330.08.2022.   9.30 - 12.00 Džinić, usmeni
Filozofska kulturna antropologija21482306.09.2022.   9.30 - 12.00 Džinić, usmeni
Filozofski temelji govora o Bogu21395602.09.2022.   11.00 - 12.00 Gavrić, usmeni
Filozofski temelji govora o Bogu21395609.09.2022.   11.00 - 12.00 Gavrić, usmeni
Filozofsko-teološki pristup stanovništvu21400831.08.2022.   10.00 - 11.00 - Džinić
Filozofsko-teološki pristup stanovništvu21400807.09.2022.   10.00 - 11.00 - Džinić
Fonologija hrvatskoga jezika18806329.08.2022.   10.00 - 11.00 Vulić Vranković, Bogović, pisani
Fonologija hrvatskoga jezika18806305.09.2022.   10.00 - 11.00 Vulić Vranković, Bogović, pisani
Forenzička psihijatrija13980531.08.2022.   14.00 Buzina
Forenzička psihijatrija13980507.09.2022.   14.00 Buzina
Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti21704002.09.2022.   9.00 - 11.00 Michel
Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti21704009.09.2022.   9.00 - 11.00 Michel
Geopolitika i geostrategija22693630.08.2022.   17.30 - 19.00 - Lozančić
Geopolitika i geostrategija22693606.09.2022.   17.30 - 19.00 - Lozančić
Geopolitika i globalna sigurnost20515301.09.2022.   15.00 - 16.00 Šterc, usmeni
Geopolitika i globalna sigurnost20515308.09.2022.   15.00 - 16.00 Šterc, usmeni
Geopolitika i nacionalna sigurnost20167931.08.2022.   10.00 - 11.00 Jurišić, usmeni
Geopolitika i nacionalna sigurnost20167907.09.2022.   10.00 - 11.00 Jurišić, usmeni
GIS-analiza stanovništva21400729.08.2022.   17.00 - 18.00 - pisani, Mišetić
GIS-analiza stanovništva21400705.09.2022.   17.00 - 18.00 - pisani, Mišetić
Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft21400329.08.2022.   9.00 - 10.00 Gehrmann
Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft21400309.09.2022.   9.00 - 10.00 Gehrmann
Gospodarska povijest hrvatskoga modernoga društva20269231.08.2022.   10.30 - 11.30 - pisani, Vukelić
Gospodarska povijest hrvatskoga modernoga društva20269207.09.2022.   10.30 - 11.30 - pisani, Vukelić
Govorni latinski20054731.08.2022.   12.00 Demo, pisani/usmeni
Govorni latinski20054707.09.2022.   12.00 Demo, pisani/usmeni
Grci na Jadranu21398801.09.2022.   10.00 - Jeličić - Radonić, Vasilj
Grci na Jadranu21398808.09.2022.   10.00 - Jeličić - Radonić, Vasilj
Grčki jezik18533131.08.2022.   12.00 Demo, usmeni i pisani
Grčki jezik18533107.09.2022.   12.00 Demo, usmeni i pisani
Grčki utjecaj na rimsku kulturu8614630.08.2022.   10.00 - 12.00 Matasović, pisani/usmeni
Grčki utjecaj na rimsku kulturu8614606.09.2022.   10.00 - 12.00 Matasović, pisani/usmeni
Grčko-rimska religija3756230.08.2022.   10.00 - 12.00 Matasović, pisani/usmeni
Grčko-rimska religija3756206.09.2022.   10.00 - 12.00 Matasović, pisani/usmeni
Grupni procesi i utjecaji13056329.08.2022.   11.00 Maričić, pisani
Grupni procesi i utjecaji13056305.09.2022.   11.00 Maričić, pisani
History of Croatia19638301.09.2022.   11.00 - 12.00 - usmeni, Glazer
History of Croatia19638308.09.2022.   11.00 - 12.00 - usmeni, Glazer
History of Croatian Culture14430431.08.2022.   10.00 - 11.00 Brozović, usmeni
History of Croatian Culture14430407.09.2022.   10.00 - 11.00 Brozović, usmeni
Hrvati i Karolinzi15326529.08.2022.   16.00 - 17.00 - pisani, Popić
Hrvati i Karolinzi15326505.09.2022.   16.00 - 17.00 - pisani, Popić
Hrvati u Bosni i Hercegovini22663830.08.2022.   09.00 - 10.00 - Bodor
Hrvati u Bosni i Hercegovini22663806.09.2022.   09.00 - 10.00 - Bodor
Hrvatska dijalektologija3787230.08.2022.   11.00 - 12.30 - usmeni; Vulić Vranković, Bogović
Hrvatska dijalektologija3787206.09.2022.   11.00 - 12.30 - usmeni; Vulić Vranković, Bogović
Hrvatska dječja književnost20179102.09.2022.   11.00 - 12.00 - Zima
Hrvatska dječja književnost20179109.09.2022.   11.00 - 12.00 - Zima
Hrvatska društvena i kulturna povijest do kraja XVIII. st18807002.09.2022.   09.00 - 10.00 pisani ;11.00 usmeni; Vitek
Hrvatska društvena i kulturna povijest do kraja XVIII. st18807009.09.2022.   09.00 - 10.00 pisani ;11.00 usmeni; Vitek
Hrvatska društvena i kulturna povijest od XIX. st. do danas18800701.09.2022.   12:45 - 14:15 - pisani, Trutanić
Hrvatska društvena i kulturna povijest od XIX. st. do danas18800708.09.2022.   12:45 - 14:15 - pisani, Trutanić
Hrvatska enciklopedika21397130.08.2022.   8.00 - 9.00 Kresnik, usmeni
Hrvatska enciklopedika21397106.09.2022.   8.00 - 9.00 Kresnik, usmeni
Hrvatska estetika18786430.08.2022.   11.00 - 11.30 Metesi Deronjić, usmeni
Hrvatska estetika18786406.09.2022.   11.00 - 11.30 Metesi Deronjić, usmeni
Hrvatska etnologija18807529.08.2022.   17.30 - 19.00 Vuković, pisani
Hrvatska etnologija18807505.09.2022.   17.30 - 19.00 Vuković, pisani
Hrvatska filozofska baština u europskom kontekstu21481330.08.2022.   12.30 - 13.30 Metesi Deronjić, usmeni
Hrvatska filozofska baština u europskom kontekstu21481306.09.2022.   12.30 - 13.30 Metesi Deronjić, usmeni
Hrvatska gastronomija i enologija18808329.08.2022.   15:55 - 17:25 Krpan/Marković, pisani
Hrvatska gastronomija i enologija18808305.09.2022.   15:55 - 17:25 Krpan/Marković, pisani
Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture18808402.09.2022.   11.00 - 12.30 Jurić Janjik, pisani
Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture18808409.09.2022.   11.00 - 12.30 Jurić Janjik, pisani
Hrvatska hagiografija22873230.08.2022.   11.00 - 12.00 - pisani,Krešić Nacevski
Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja20060330.08.2022.   10.00 - 11.00 - pisani, Ćosić
Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja20060308.09.2022.   10.00 - 11.00 - pisani, Ćosić
Hrvatska historiografija 19. i 20. st.3805501.09.2022.   11.00 - 12.30 - pisani; Čosič, Šimetin Šegvić
Hrvatska historiografija 19. i 20. st.3805508.09.2022.   11.00 - 12.30 - pisani; Ćosić, Šimetin Šegvić
Hrvatska i Venecija u srednjem vijeku20268629.08.2022.   16.00 - 17.00 - pisani, Popić
Hrvatska i Venecija u srednjem vijeku20268605.09.2022.   16.00 - 17.00 - pisani, Popić
Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura21400930.08.2022.   10.00 - 11.00 - Bodor
Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura21400906.09.2022.   10.00 - 11.00 - Bodor
Hrvatska jezična politika22696009.09.2022.   12.00 - 13.00 Grčević, usmeni
Hrvatska jezikoslovna normativistika20177609.09.2022.   12.00 - 13.00 Grčević,usmeni
Hrvatska književnost humanizma i renesanse18807602.09.2022.   16.00 - 17.00 - Zima
Hrvatska književnost humanizma i renesanse18807609.09.2022.   16.00 - 17.00 - Zima
Hrvatska književnost moderne i postmoderne3745202.09.2022.   17.00 - 18.00 - usmeni, Zima
Hrvatska književnost moderne i postmoderne3745209.09.2022.   17.00 - 18.00 - usmeni, Zima
Hrvatska književnost od moderne do danas18806902.09.2022.   14.00 - 15.00 - usmeni, Zima
Hrvatska književnost od moderne do danas18806909.09.2022.   14.00 - 15.00 - usmeni, Zima
Hrvatska književnost ranoga novovjekovlja3743602.09.2022.   8.00 - 9.00 - usmeni, Zima
Hrvatska književnost ranoga novovjekovlja3743609.09.2022.   8.00 - 9.00 - usmeni, Zima
Hrvatska književnost romantizma i realizma3745031.08.2022.   09.00 - 10.00 Brozović, pisani
Hrvatska književnost romantizma i realizma18807131.08.2022.   09.00 - 10.00 Brozović, pisani
Hrvatska književnost romantizma i realizma3745007.09.2022.   12.00 Brozović, pisani
Hrvatska književnost romantizma i realizma18807107.09.2022.   12.00 Brozović, pisani
Hrvatska književnost srednjovjekovlja4564106.09.2022.   15.00 Piskač,pisani Merlin
Hrvatska kulturna i politička povijest 16. i 17. stoljeća3743530.08.2022.   09.00 - 10.00 Jukić Vidas, pisani
Hrvatska kulturna i politička povijest 16. i 17. stoljeća3743509.09.2022.   09.00 - 10.00 Jukić Vidas
Hrvatska kulturna i politička povijest 18. i 19. stoljeća3744802.09.2022.   09.00 - 10.00 pisani; 11.00 usmeni - Vitek
Hrvatska kulturna i politička povijest 18. i 19. stoljeća3744809.09.2022.   09.00 - 10.00 pisani; 11.00 usmeni - Vitek
Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća3745601.09.2022.   14:20 - 15:50 Ćosić, Trutanić, pisani
Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća3745608.09.2022.   14:20 - 15:50 Ćosić, Trutanić, pisani
Hrvatska kulturna i politička povijest srednjega vijeka3743129.08.2022.   17.00 - 18.00 Popić, pisani
Hrvatska kulturna i politička povijest srednjega vijeka3743105.09.2022.   17.00 - 18.00 Popić, pisani
Hrvatska kulturna povijest20269001.09.2022.   10.00 - 11.00 - pisani, Glazer
Hrvatska kulturna povijest20269008.09.2022.   10.00 - 11.00 - pisani, Glazer
Hrvatska latinistička historiografija3805731.08.2022.   10.00 - 11.00 - pisani; Matijević - Sokol
Hrvatska latinistička historiografija3805707.09.2022.   10.00 - 11.00 - pisani; Matijević - Sokol
Hrvatska likovna umjetnost3746401.09.2022.   11.00 Jeličić - Radonić
Hrvatska likovna umjetnost3746408.09.2022.   11.00 Jeličić - Radonić
Hrvatska politička povijest20269330.08.2022.   11.00 - 12.00 - pisani. Ćosić
Hrvatska politička povijest20269308.09.2022.   11.00 - 12.00 - pisani. Ćosić
Hrvatska povijest (16.-18.st.)3805602.09.2022.   09.00 - 10.00 pisani, 11.00 usmeni - Vitek
Hrvatska povijest (16.-18.st.)3805609.09.2022.   09.00 - 10.00 pisani, 11.00 usmeni - Vitek
Hrvatska povijest u 19. st.3805929.08.2022.   09.00 - pisani, usmeni; Milković
Hrvatska povijest u 19. st.3805906.09.2022.   09.00 - pisani, usmeni; Milković
Hrvatska scenska umjetnost18801102.09.2022.   13.00 - 15.00 - Vrban Zrinski, usmeni/kabinet
Hrvatska scenska umjetnost18801109.09.2022.   13.00 - 15.00 - Vrban Zrinski, usmeni/kabinet
Hrvatska tradicijska kultura i globalizacija22694530.08.2022.   14.00 - 15.00 Račić, pisani
Hrvatska tradicijska kultura i globalizacija22694506.09.2022.   11.00 - 12.00 Račić, pisani
Hrvatska u drugoj polovici 20. stoljeća3806731.08.2022.   09.30 - 10.30 - pisani, Šumanović
Hrvatska u drugoj polovici 20. stoljeća3806707.09.2022.   09.30 - 10.30 - pisani, Šumanović
Hrvatska usmena književnost4583308.09.2022.   10.00 - 11.00 Marks, pisani
Hrvatska vojna povijest 1990.-1995. godine18912930.08.2022.   10.30 - 12.00 - pisani, Beljo
Hrvatska vojna povijest 1990.-1995. godine18912907.09.2022.   10.30 - 12.00 - pisani, Beljo
Hrvatska vojna povijest i Domovinski rat20285129.08.2022.   09.00 - 10.30 - pisani, Beljo
Hrvatska vojna povijest i Domovinski rat20285106.09.2022.   09.00 - 10.30 - pisani, Beljo
Hrvatska zaštićena prirodna i kulturna baština20179301.09.2022.   9.00 Jeličić - Radonić, Vasilj
Hrvatska zaštićena prirodna i kulturna baština20179308.09.2022.   9.00 Jeličić - Radonić; Vasilj
Hrvatske državne, javne i društvene institucije21119402.09.2022.   9.00 - 12.00 Milotić, usmeni
Hrvatske državne, javne i društvene institucije21119409.09.2022.   9.00 - 12.00 Milotić, usmeni
Hrvatske manjinske zajednice19439806.09.2022.   11.00 - 12.30 - Vulić Vranković
Hrvatski glagolizam18808030.08.2022.   08.30 - 10.00 - pisani, Žubrinić
Hrvatski glagolizam18808006.09.2022.   08.30 - 10.00 - pisani, Žubrinić
Hrvatski identitet u europskom kontekstu8445431.08.2022.   10.30 - 11.30 Tadić i Bilobrk, pisani
Hrvatski identitet u europskom kontekstu8445407.09.2022.   10.30 - 11.30 Tadić i Bilobrk, pisani
Hrvatski iseljenički mediji21402030.08.2022.   11.00 - 12.30 - Bodor
Hrvatski iseljenički mediji21402006.09.2022.   11.00 - 12.30 - Bodor
Hrvatski jezik u XIX. stoljeću21516309.09.2022.   12.00 - 13.00 - usmeni, Grčević
Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo5231829.08.2022.   9.00 - Brozović
Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo5231805.09.2022.   9.00 - Brozović
Hrvatski književnici europskih i svjetskih referencija20177029.08.2022.   10.00 - 11.00 Brozović, usmeni
Hrvatski književnici europskih i svjetskih referencija20177005.09.2022.   10.00 - 11.00 Brozović, usmeni
Hrvatski kulturni turizam21395131.08.2022.   10.00 - 11.00 - Curić/Bodor
Hrvatski kulturni turizam21395107.09.2022.   10.00 - 11.00 - Curić/Bodor
Hrvatski latinisti u Književnoj republici20053930.08.2022.   10.00 - 12.00 Matasović, pisani/usmeni
Hrvatski latinisti u Književnoj republici20053906.09.2022.   10.00 - 12.00 Matasović, pisani/usmeni
Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća18812231.08.2022.   09.30 - 10.30 - pisani, Šumanović
Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća18812207.09.2022.   09.30 - 10.30 - pisani, Šumanović
Hrvatski pravopis21397329.08.2022.   10.00 - 11.30 Vulić Vranković,Bogović, pisani
Hrvatski pravopis21397305.09.2022.   10.00 - 11.30 Vulić Vranković,Bogović, pisani
Hrvatski tisak u dijaspori20185530.08.2022.   11.00 - 12.30 - usmeni, Vulić Vranković
Hrvatski tisak u dijaspori20185506.09.2022.   11.00 - 12.30 - usmeni, Vulić Vranković
Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća21396830.08.2022.   17.00 - 18.00 Pelc pisani
Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća21396806.09.2022.   17.00 - 18.00 Pelc pisani
Hrvatski velikani u iseljeništvu21401431.08.2022.   15.00 - 17.00 - usmeni; Krašić
Hrvatski velikani u iseljeništvu21401407.09.2022.   15.00 - 17.00 - usmeni; Krašić
Hrvatsko arheološko nasljeđe3746201.09.2022.   11.00 Jeličić - Radonić
Hrvatsko arheološko nasljeđe3746208.09.2022.   11.00 Jeličić - Radonić
Hrvatsko društvo i vjerske slobode21503308.09.2022.   09.00 Savić
Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje22693702.09.2022.   16.00 - 17.00 - Ramljak
Hrvatsko iseljeništvo i javno djelovanje22693709.09.2022.   16.00 - 17.00 - Ramljak
Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj21401001.09.2022.   14.00 - 15.00 - usmeni, Šterc
Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj21401008.09.2022.   14.00 - 15.00 - usmeni, Šterc
Hrvatsko latinističko nasljeđe17341501.09.2022.   11.00 - 12.00 Jerković, pisani
Hrvatsko latinističko nasljeđe17341509.09.2022.   11.00 - 12.00 Jerković, pisani
Hrvatsko političko iseljeništvo22664329.08.2022.   13.00 - 15.00 usmeni, Krašić
Hrvatsko političko iseljeništvo22664305.09.2022.   13.00 - 15.00 usmeni, Krašić
Humanistika u informacijskom dobu14463429.08.2022.   16.00 - Popić
Humanistika u informacijskom dobu14463405.09.2022.   16.00 - Popić
Iliri21399001.09.2022.   10.00 - Jeličić - Radonić; Vasilj
Iliri21399008.09.2022.   10.00 - Jeličić - Radonić; Vasilj
Imidž, upravljanje ugledom i lobiranje5724829.08.2022.   17.30 - 19.00 Jeleč, pisani
Imidž, upravljanje ugledom i lobiranje5724805.09.2022.   17.30 - 19.00 Jeleč, pisani
Indijska filozofija21395830.08.2022.   10.00 Ježić,usmeni/pisani
Indijska filozofija21395806.09.2022.   10.00 Ježić,usmeni/pisani
Inferencijalna statistika20012730.08.2022.   12.00 - 16.00 Žebec, usmeni
Inferencijalna statistika20012706.09.2022.   12.00 - 16.00 Žebec, usmeni
Informativni sustav Republike Hrvatske2846802.09.2022.   11.00 - 12.00 Radoš, pisani
Informativni sustav Republike Hrvatske2846809.09.2022.   11.00 - 12.00 Radoš, pisani
Institucije hrvatskoga naroda, društva i države18807930.08.2022.   11.00 - 12.30 Vulić Vranković, Gazivoda; usmeni
Institucije hrvatskoga naroda, društva i države18807906.09.2022.   11.00 - 12.30 Vulić Vranković, Gazivoda; usmeni
Integrativna bioetika21401501.09.2022.   12.00 - 14.00 - Čović, Škerbić
Integrativna bioetika21401508.09.2022.   12.00 - 14.00 - Čović, Škerbić
Integrativna bioetika, okoliš i društvo21402601.09.2022.   14.30 - 15.30 Perkov
Integrativna bioetika, okoliš i društvo21402608.09.2022.   14.30 - 15.30 Perkov
Interpretacija književnoga teksta20179430.08.2022.   15.00 Piskač
Interpretacija književnoga teksta20179406.09.2022.   15.00 Piskač
Istraživačka skupina - istraživanje i pisanje povijesti 20. stoljeća9637531.08.2022.   13.30 - 14.30 - pisani, Šumanović
Istraživačka skupina - istraživanje i pisanje povijesti 20. stoljeća9637507.09.2022.   13.30 - 14.30 - pisani, Šumanović
Istraživački projekt6357031.08.2022.   9.00 Labaš, Mihaljević; 10.00 Jurišić
Istraživački projekt6357001.09.2022.   9.00 Labaš, Mihaljević; 11.00 Grmuša
Istraživački projekt6357006.09.2022.   9.00 Labaš, Mihaljević
Istraživački projekt6357007.09.2022.   10.00 Jurišić
Istraživački projekt6357008.09.2022.   11.00 Grmuša
Istraživanje javnoga mnijenja i medijskoga tržišta5721429.08.2022.   11.00 - 12.00 Burić, pisani
Istraživanje javnoga mnijenja i medijskoga tržišta5721407.09.2022.   11.00 - 12.00 Burić, pisani
Ivana Brlić-Mažuranić20179602.09.2022.   09.00 - 10.00 Zima
Ivana Brlić-Mažuranić20179609.09.2022.   09.00 - 10.00 Zima
Izabrane teme iz hrvatske povijesti 1929. - 1941.20295129.08.2022.   09.00 - 10.00 - usmeni, Jurković
Izabrane teme iz hrvatske povijesti 1929. - 1941.20295106.09.2022.   09.00 - 10.00 - usmeni, Jurković
Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja21704201.09.2022.   09.00 - 10.00 Hrvatić/Ivanković, usmeni
Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja21704208.09.2022.   09.00 - 10.00 Hrvatić/Ivanković, usmeni
Izbori i društvene zakonitosti21483831.08.2022.   16.00 - 17.00 Bota, usmeni
Izbori i društvene zakonitosti21483807.09.2022.   16.00 - 17.00 Bota, usmeni
Izrada diplomskoga rada12600802.09.2022.  
Izrada diplomskoga rada12600809.09.2022.  
Izrada psihologijskoga istraživanja20119905.09.2022.   09.00 - 12.00 Burušić
Izrada psihologijskoga istraživanja20119909.09.2022.   09.00 - 12.00 Burušić
Javni nastup21396230.08.2022.   17.00 Poropat Darrer, usmeni
Javni nastup21396206.09.2022.   17.00 Poropat Darrer, usmeni
Javni sustavi i stanovništvo19439902.09.2022.   12.00 - 13.00 - usmeni, Šterc
Javni sustavi i stanovništvo19439909.09.2022.   12.00 - 13.00 - usmeni, Šterc
Jezično-stilske vježbe13070302.09.2022.   11.00 - 12.00 Rezo, pisani
Jezično-stilske vježbe13070309.09.2022.   11.00 - 12.00 Rezo, pisani
Jezik Hrvata u dijaspori12603030.08.2022.   11.00 - 12.30 - usmeni, Vulić Vranković
Jezik Hrvata u dijaspori12603006.09.2022.   11.00 - 12.30 - usmeni, Vulić Vranković
Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini18808929.08.2022.   10.00 - 12.00 Baković, usmeni
Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini18808905.09.2022.   10.00 - 12.00 Baković, usmeni
Jugoslavenske sigurnosne službe od 1944. do 1992.20291531.08.2022.   11.30 - 12.30 - pisani, Šumanović
Jugoslavenske sigurnosne službe od 1944. do 1992.20291507.09.2022.   11.30 - 12.30 - pisani, Šumanović
Kaptoli i samostani: žarišta srednjovjekovne civilizacije20286001.09.2022.   11.00 - 12.00 - Jerković
Kaptoli i samostani: žarišta srednjovjekovne civilizacije20286009.09.2022.   11.00 - 12.00 - Jerković
Kiborgoetika i robotoetika22747001.09.2022.   13.00 - 14.00 Greguric
Kiborgoetika i robotoetika22747008.09.2022.   13.00 - 14.00 Greguric
Klinička psihodijagnostika13056101.09.2022.   12.00 - 12:45 Brajković, pisani
Klinička psihodijagnostika13056108.09.2022.   11.30 - 12:15 Brajković, pisani
Književnost i kultura Hrvata u dijaspori5713430.08.2022.   11.00 - 12.30 Vulić Vranković, Bogović, usmeni
Književnost i kultura Hrvata u dijaspori5713406.09.2022.   11.00 - 12.30 Vulić Vranković, Bogović, usmeni
Kognitivna psihologija5711031.08.2022.   11.00 - 15.00 Žebec, usmeni
Kognitivna psihologija5711007.09.2022.   11.00 - 15.00 Žebec, usmeni
Komunikacija u organizaciji11721531.08.2022.   15.00 - 16.00 Gavran, usmeni
Komunikacija u organizaciji11721506.09.2022.   15.00 - 16.00 Gavran, usmeni
Komunikacijski menadžment20167702.09.2022.   11.00 - 12.00 Radoš, pisani/usmeni
Komunikacijski menadžment20167709.09.2022.   11.00 - 12.00 Radoš, pisani/usmeni
Korelacijske vježbe i nastavna praksa20126202.09.2022.   9.00 - 10.00 Ivanković, pisani; 9.00 - 10.00 Car, pisani
Korelacijske vježbe i nastavna praksa20126207.09.2022.   9.00 - 10.00 Ivanković, pisani
Korelacijske vježbe i nastavna praksa20126209.09.2022.   11.00 - 12.00 Horvat/Ninčević; 9.00 - 10.00 Car, pisani
Korporativne komunikacije12590901.09.2022.   9.30 Milas, Preselj, pisani/usmeni
Korporativne komunikacije12590909.09.2022.   9.30 Milas, Preselj, pisani/usmeni
Kultura govora18801002.09.2022.   11.00 - 12.00 Vrban Zrinski, usmeni, kabinet
Kultura govora18801009.09.2022.   11.00 - 12.00 Vrban Zrinski, usmeni, kabinet
Kultura Hrvata u dijaspori20177830.08.2022.   11.00 - 12.30 Vulić Vranković, Bogović, usmeni
Kultura Hrvata u dijaspori20177806.09.2022.   11.00 - 12.30 Vulić Vranković, Bogović, usmeni
Kultura mira i nenasilja21117601.09.2022.   13.00 - 14.00 Matić
Kultura mira i nenasilja21117608.09.2022.   13.00 - 14.00 Matić
Kultura putovanja na stari Istok i Egipat u XIX. i XX. stoljeću22892529.08.2022.   08.00 - 08.30 - Tomorad
Kultura putovanja na stari Istok i Egipat u XIX. i XX. stoljeću22892505.09.2022.   08.00 - 08.30 - Tomorad
Kultura, identitet i globalizacija5721802.09.2022.   11.00 - 12.00 Rezo, pisani
Kulturna antropologija3776801.09.2022.   11.00 - 12.00 Perić Kaselj
Kulturna antropologija3776809.09.2022.   11.00 - 12.00 Perić Kaselj
Kulturna dinamika21118131.08.2022.   09.30 - 12.00 Džinić, usmeni
Kulturna dinamika21118107.09.2022.   09.30 - 12.00 Džinić, usmeni
Kulturna i jezična raznolikost u Europi / Kulturelle und sprachliche Diversität in Europa21398029.08.2022.   09.00 - 10.00 Gehrmann
Kulturna i jezična raznolikost u Europi / Kulturelle und sprachliche Diversität in Europa21398009.09.2022.   09.00 - 10.00 Gehrmann
Kulturna povijest i latinitet: srednji i rani novi vijek20054629.08.2022.   12:45 - 14:20 Marina
Kulturna povijest i latinitet: srednji i rani novi vijek20054609.09.2022.   12:45 - 14:20 Marina
Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva21401130.08.2022.   12.00 - 13.00 - pisani, Račić
Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva21401106.09.2022.   12.00 - 13.00 - pisani, Račić
Kulturološki aspekti masovne komunikacije18817101.09.2022.   10.00 Greguric, Lemac, pisani
Kulturološki aspekti masovne komunikacije18817108.09.2022.   10.00 Greguric, Lemac, pisani
Kvalitativna metodologija21413602.09.2022.   11.00 - 12.00 Marinović Golubić, pisani
Kvalitativna metodologija21506502.09.2022.   11.00 - 12.00 Marinović Golubić, pisani
Kvalitativna metodologija21413609.09.2022.   11.00 - 12.00 Marinović Golubić, pisani
Kvalitativna metodologija21506509.09.2022.   11.00 - 12.00 Marinović Golubić, pisani
Kvalitativne metode8641131.08.2022.   10.00 Maričić, usmeni/pisani
Kvalitativne metode8641107.09.2022.   10.00 Maričić, usmeni/pisani
Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji11852830.08.2022.   11.00 - 12.00 Burić, pisani
Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji11852808.09.2022.   11.00 - 12.00 Burić, pisani
Kvantitativna metodologija21117402.09.2022.   13.00 - 15.00 Balabanić, usmeni
Kvantitativna metodologija21117409.09.2022.   13.00 - 15.00 Balabanić, usmeni
Kvantitativne metode istraživanja14462931.08.2022.   12.00 - 13.30 Pavić, pisani
Kvantitativne metode istraživanja14462907.09.2022.   12.00 - 13.30 Pavić, pisani
Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji11852729.08.2022.   12.00 - 13.00 Burić, pisani
Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji11852707.09.2022.   12.00 - 13.00 Burić, pisani
Latinski jezik18533201.09.2022.   09.00 - 11.00 Matijević Sokol /Ušković Croata, pisani i usm.
Latinski jezik20403801.09.2022.   9.00 - 11.00 - pis.i usm., Ušković Croata, Matijević - Sokol
Latinski jezik4575409.09.2022.   09.00 - 11.00 Matijević Sokol /Ušković Croata, pisani i usm.
Latinski jezik18533209.09.2022.   09.00 - 11.00 Matijević Sokol /Ušković Croata, pisani i usm.
Latinski jezik20403809.09.2022.   9.00 - 11.00 - pis.i usm., Ušković Croata, Matijević - Sokol
Latinski jezik u povijesti hrvatskoga odgoja i obrazovanja20054030.08.2022.   10.00 - 12.00 Matasović, pisani/usmeni
Latinski jezik u povijesti hrvatskoga odgoja i obrazovanja20054006.09.2022.   10.00 - 12.00 Matasović, pisani/usmeni
Leksikologija i leksikografija hrvatskoga jezika14717429.08.2022.   10.00 - 11.30 Vulić Vranković/Bogović, pisani
Leksikologija i leksikografija hrvatskoga jezika14717405.09.2022.   10.00 - 11.30 Vulić Vranković/Bogović, pisani
Logika 118781901.09.2022.   09.00 - 10.00 Kardum, pisani
Logika 118781908.09.2022.   09.00 - 10.00 Kardum, pisani
Logika 221482531.08.2022.   9.00 Skansi, usmeni
Logika 221482507.09.2022.   9.00 Skansi, usmeni
Logika i metodologija znanosti22744631.08.2022.   11.00 Skansi
Logika i metodologija znanosti22744607.09.2022.   11.00 Skansi
Ljubav i ljepota u djelima hrvatskih renesansnih filozofa20152330.08.2022.   11.30 - 12.00 Metesi Deronjić, usmeni
Ljubav i ljepota u djelima hrvatskih renesansnih filozofa20152306.09.2022.   11.30 - 12.00 Metesi Deronjić, usmeni
Ljudska prava17743508.09.2022.   11.00 Savić
Magazini i revije2848930.08.2022.   12.00 Ožegović, pisani
Magazini i revije2848906.09.2022.   12.00 Ožegović, pisani
Marija Terezija i Josip II. kao europski vladari21398531.08.2022.   10.00 - 13.00 - pisani, Buczynski
Marija Terezija i Josip II. kao europski vladari21398508.09.2022.   10.00 - 13.00 - pisani, Buczynski
Marketinške komunikacije i publicitet2850231.08.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, Rimac
Marketinške komunikacije i publicitet2850207.09.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, Rimac
Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima5721331.08.2022.   9.00 - 10.00 Jurišić, pisani
Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima5721307.09.2022.   9.00 - 10.00 Jurišić, pisani
Mediji i bioetika6481530.08.2022.   10.00 Volarić Mršić, pisani
Mediji i bioetika6481509.09.2022.   10.00 Volarić Mršić, pisani
Mediji i djeca8635729.08.2022.   9.00 - 11.00 Ciboci Perša, pisani/usmeni
Mediji i djeca8635708.09.2022.   9.00 - 11.00 Ciboci Perša, pisani/usmeni
Mediji i Domovinski rat20240102.09.2022.   11.00 - 12.00 Radoš, pisani/usmeni
Mediji i Domovinski rat20240109.09.2022.   11.00 - 12.00 Radoš, pisani/usmeni
Mediji i nacionalna sigurnost5724202.09.2022.   11.00 - 12.00 Radoš, pisani/usmeni
Mediji i nacionalna sigurnost5724209.09.2022.   11.00 - 12.00 Radoš, pisani/usmeni
Mediji u nastavi6196131.08.2022.   9.00 - 10.30 Uldrijan, pisani/usmeni
Mediji u nastavi6196107.09.2022.   9.00 - 10.30 Uldrijan, pisani/usmeni
Medijska pedagogija5723431.08.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, pisani/usmeni
Medijska pedagogija5723407.09.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, pisani/usmeni
Medijska psihologija23434929.08.2022.   15:55 - 17:25 Degiuli
Medijska psihologija23434905.09.2022.   15:55 - 17:25 Degiuli
Medijski i novinarski žanrovi11721329.08.2022.   11.00 Kunić, pisani
Medijski i novinarski žanrovi11721305.09.2022.   11.00 Kunić, pisani
Medijski menadžment5720901.09.2022.   11.00 Grmuša, usmeni
Medijski menadžment5720908.09.2022.   11.00 Grmuša, usmeni
Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika19040831.08.2022.   16.00 Marotti
Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika19040807.09.2022.   16.00 Marotti
Međukulturni odgoj21704101.09.2022.   09.00 - 10.00 Hrvatić, Ivanković, usmeni
Međukulturni odgoj21704108.09.2022.   09.00 - 10.00 Hrvatić, Ivanković, usmeni
Metafizika21483030.08.2022.   11.00 - 14.00 Barišić, usmeni
Metafizika21483006.09.2022.   11.00 - 14.00 Barišić, usmeni
Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva19438905.09.2022.   11.00 - 12.00 pisani,usmeni; Perić Kaselj
Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva19438908.09.2022.   11.00 - 12.00 pisani,usmeni; Perić Kaselj
Metode javne promocije znanosti5723601.09.2022.   8.00 - 9.30 Bonacci, usmeni
Metode javne promocije znanosti5723608.09.2022.   8.00 - 9.30 Bonacci, usmeni
Metodika nastave filozofije, logike i etike21463501.09.2022.   13.00 - 14.00 Škerbić
Metodika nastave filozofije, logike i etike21463508.09.2022.   13.00 - 14.00 Škerbić
Metodika nastave Hrvatskoga jezika18854630.08.2022.   15.00 Piskač
Metodika nastave Hrvatskoga jezika18854606.09.2022.   15.00 Piskač
Metodika nastave povijesti5390730.08.2022.   10.00 - 11.00 Bušljeta Kardum, pisani
Metodika nastave povijesti5390708.09.2022.   10.00 - 11.00 Bušljeta Kardum, pisani
Metodika nastave psihologije5384729.08.2022.   9.00 - 10.00 Vučenović, Jurić Vukelić, pisani
Metodika nastave psihologije5384709.09.2022.   9.00 - 10.00 Vučenović, Jurić Vukelić, pisani
Metodika nastave sociologije5390902.09.2022.   9.00 - 10.00 Dadić, pisani
Metodika nastave sociologije5390909.09.2022.   9.00 - 10.00 Dadić, pisani
Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama21704301.09.2022.   9.00 - 10.00 Hrvatić, usmeni
Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama21704308.09.2022.   9.00 - 10.00 Hrvatić, usmeni
Metodologija istraživanja masovne komunikacije5720830.08.2022.   11.00 - 12.00 Burić, pisani
Metodologija istraživanja masovne komunikacije5720808.09.2022.   11.00 - 12.00 Burić, pisani
Metodologija povijesne znanosti i akademska pismenost13089229.08.2022.   08.30 - 09:15 - Tomorad
Metodologija povijesne znanosti i akademska pismenost13089205.09.2022.   08.30 - 09:15 - Tomorad
Migracije i sigurnost21117801.09.2022.   15.00 - 16.00 Šterc, usmeni
Migracije i sigurnost21117808.09.2022.   13.00 - 14.00 Šterc, usmeni
Miroslav Krleža20185309.09.2022.   10.00 - 11.00 Marjanić
Mjerenje u psihologiji20013030.08.2022.   10.00 - 11.00 Greblo Jurakić, pisani
Mjerenje u psihologiji20013008.09.2022.   13.00 - 14.00 Greblo Jurakić, pisani
Modeli analize varijance21408029.08.2022.   12.00 - 13.00 Žebec
Modeli analize varijance21408005.09.2022.   14.00 - 15.00 Žebec
Moderna i suvremena povijest Bosne i Hercegovine7919201.09.2022.   12.00 Lučić
Moderna i suvremena povijest Bosne i Hercegovine7919209.09.2022.   12.00 Lučić
Morfologija hrvatskoga jezika18806409.09.2022.   12.00 - 13.00 Grčević, usmeni
Motivacija3781029.08.2022.   10.00 - 11.00 Greblo Jurakić, pisani
Motivacija3781006.09.2022.   10.00 - 11.00 Greblo Jurakić, pisani
Motivacija u nastavi Hrvatskoga jezika18868929.08.2022.   8.00 - 9.00 Brajković, Jurić Vukelić, pisani
Motivacija u nastavi Hrvatskoga jezika18868909.09.2022.   9.00 - 10.00 Brajković, Jurić Vukelić, pisani
Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje20015429.08.2022.   10.00 - 12.00 Žebec, pisani
Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje20015406.09.2022.   10.00 - 12.00 Žebec, pisani
Multivarijantne statističke metode21507102.09.2022.   13.00 - 14.00 Šikić, pisani/usmeni
Multivarijantne statističke metode21507109.09.2022.   13.00 - 14.00 Šikić, pisani/usmeni
Muzeji i historijske znanosti15826329.08.2022.   08.00 - 08.30 - Tomorad
Muzeji i historijske znanosti15826305.09.2022.   08.00 - 08.30 - Tomorad
Nasilje djece i maloljetnika5720502.09.2022.   9.30 - 10.30 Cajner Mraović, pisani
Nasilje djece i maloljetnika5720509.09.2022.   9.30 - 10.30 Cajner Mraović, pisani
Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi20151831.08.2022.   11.30 - 12.30 usmeni; Tadić, Bilobrk
Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi20151807.09.2022.   11.30 - 12.30 usmeni; Tadić, Bilobrk
Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori17771330.08.2022.   11.00 - 12.30 - usmeni; Vulić Vranković
Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori17771306.09.2022.   11.00 - 12.30 - usmeni; Vulić Vranković
Neeksperimentalne metode8641001.09.2022.   16.00 Milas, usmeni
Neeksperimentalne metode8641008.09.2022.   16.00 Milas, usmeni
Neurobiologija normalnoga ponašanja3780129.08.2022.   10.00 - 11.00 Braš
Neurobiologija normalnoga ponašanja3780105.09.2022.   10.00 - 11.00 Braš
Neurobiology of behavioral disturbances and psychiatric disorders14487530.08.2022.   10.30 Petanjek, pisani/usmeni
Neurobiology of behavioral disturbances and psychiatric disorders14487507.09.2022.   10.30 Petanjek, pisani/usmeni
Neurofarmakologija20016229.08.2022.   16.00 Tvrdeić, pisani
Neurofarmakologija20016207.09.2022.   16.00 Tvrdeić, pisani
Nova etička kultura18789101.09.2022.   11.00 - 12.00 Škerbić
Nova etička kultura18789108.09.2022.   11.00 - 12.00 Škerbić
Novi koncept države21401602.09.2022.   13.00 - 14.00 - usmeni, Šterc
Novi koncept države21401609.09.2022.   13.00 - 14.00 - usmeni, Šterc
Novi mediji i digitalni marketing13070631.08.2022.   9.30 - 11.00 Trbušić, pisani/usmeni
Novi mediji i digitalni marketing13070607.09.2022.   9.30 - 11.00 Trbušić, pisani/usmeni
Novinarska etika2847031.08.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, Maleš pisani/usmeni
Novinarska etika2847006.09.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, Maleš pisani/usmeni
Novinarska etika2847007.09.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, Maleš pisani/usmeni
Oblici novinarske komunikacije3789631.08.2022.   9.30 - 11.00 Jurišić, Galić, Gazivoda, pisani
Oblici novinarske komunikacije3789607.09.2022.   9.30 - 11.00 Jurišić, Galić, Gazivoda, pisani
Obrada podataka21116802.09.2022.   11.00 - 12.00 Šikić, pisani/usmeni
Obrada podataka21116809.09.2022.   11.00 - 12.00 Šikić, pisani/usmeni
Odabrana poglavlja antičke umjetnosti21515401.09.2022.   09.00 - Jeličić - Radonić, Vasilj
Odabrana poglavlja antičke umjetnosti21515408.09.2022.   09.00 - Jeličić - Radonić, Vasilj
Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu22664530.08.2022.   11.00 - 12.30 Vulić Vranković
Odgoj i obrazovanje u iseljeništvu22664506.09.2022.   11.00 - 12.30 Vulić Vranković
Odnosi s javnošću u kulturi i športu18061931.08.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, Maleš, pisani
Odnosi s javnošću u kulturi i športu18061907.09.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, Maleš, pisani
Odnosi s medijima5014031.08.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, Gazivoda, pisani
Odnosi s medijima5014007.09.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, Gazivoda, pisani
Opća pedagogija14470602.09.2022.   12.30 - 13.30 Ivanković/Horvat, pisani/usmeni
Opća pedagogija14470607.09.2022.   12.30 - 13.30 Ivanković/Horvat, pisani/usmeni
Opća povijest 20. stoljeća3806529.08.2022.   12.00 - 14.00 - usmeni, Jurković
Opća povijest 20. stoljeća3806506.09.2022.   12.00 - 14.00 - usmeni, Jurković
Opća povijest medija i komunikacije3800330.08.2022.   10.00 Kunić, pisani
Opća povijest medija i komunikacije3800305.09.2022.   12.00 Kunić, pisani
Opća povijest ranomodernoga doba3805430.08.2022.   09.00 - 10.00 - pisani, Jukić Vidas
Opća povijest ranomodernoga doba3805408.09.2022.   09.00 - 10.00 - pisani, Jukić Vidas
Opća povijest srednjega vijeka3804301.09.2022.   09.30 - 10.30 - pisani, Jerković
Opća povijest srednjega vijeka3804309.09.2022.   09.30 - 10.30 - pisani, Jerković
Opća psihopatologija3864207.09.2022.   12.00 Vidović
Organizacija i upravljanje događajima21396529.08.2022.   17.30 - 19.00 Jeleč, pisani
Organizacija i upravljanje događajima21396505.09.2022.   17.30 - 19.00 Jeleč, pisani
Osnove biološke psihologije9450701.09.2022.   11.00 - 11:45 Brajković, pisani
Osnove grčkoga jezika20054531.08.2022.   11.00 - 12.00 Krešić, pisani/usmeni
Osnove grčkoga jezika20054508.09.2022.   11.00 - 12.00 Krešić pisani/usmeni
Osnove hrvatske jezične kulture18806730.08.2022.   08.00 - 09.00 Kresnik, pisani
Osnove hrvatske jezične kulture18806706.09.2022.   08.00 - 09.00 Kresnik, pisani
Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)18806830.08.2022.   8.00 - 9.00 Kresnik, pisani
Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)18806806.09.2022.   8.00 - 9.00 Kresnik, pisani
Osnove istraživanja tržišta6455230.08.2022.   11.00 - 11.00 Brezovec, usmeni
Osnove istraživanja tržišta6455205.09.2022.   11.00 - 12.00 Brezovec, usmeni
Osnove komunikologije8609031.08.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, pisani/usmeni
Osnove komunikologije8609007.09.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, pisani/usmeni
Osnove matematike u demografiji19439029.08.2022.   14.00 - 16.00 pisani, Nađ
Osnove matematike u demografiji19439002.09.2022.   14.00 - 16.00 pisani, Nađ
Osnove socijalnoga ponašanja20119129.08.2022.   10.00 - 11.00 Greblo Jurakić, pisani
Osnove socijalnoga ponašanja20119106.09.2022.   10.00 - 11.00 Greblo Jurakić, pisani
Osnove stanične biologije i genetike11557601.09.2022.   11.00 Darmopil, pisani/usmeni
Osnove stanične biologije i genetike11557608.09.2022.   11.00 Darmopil, pisani/usmeni
Osnove statistike u demografiji19439130.08.2022.   15.00 - 17.00 pisani, Nađ
Osnove statistike u demografiji19439105.09.2022.   14.00 - 16.00 - pisani, Nađ
Otpor, oporba i disidentstvo u Hrvatskoj 1945. - 1990.21399630.08.2022.   15.00 - 17.00 - usmeni, Krašić
Otpor, oporba i disidentstvo u Hrvatskoj 1945. - 1990.21399606.09.2022.   15.00 - 17.00 - usmeni, Krašić
Pedagogija djetinjstva20146502.09.2022.   9.00 - 10.00 Dadić, pisani
Pedagogija djetinjstva22619902.09.2022.   9.00 - 10.00 Dadić, pisani
Pedagogija djetinjstva20146509.09.2022.   9.00 - 10.00 Dadić, pisani
Pedagogija djetinjstva22619909.09.2022.   9.00 - 10.00 Dadić, pisani
Pedagogija mladosti22772202.09.2022.   10.00 - 11.00 Car, pisani
Pedagogija mladosti22772209.09.2022.   10.00 - 11.00 Car, pisani
Pedagogija roditeljstva21398102.09.2022.   10.00 - 11.00 Dadić/Horvat, pisani
Pedagogija roditeljstva21398109.09.2022.   10.00 - 11.00 Dadić/Horvat, pisani
Percepcija3779631.08.2022.   15.30 Kozjak Mikić, pisani
Percepcija3779609.09.2022.   08.30 Kozjak Mikić, pisani
Pisanje na engleskom jeziku3800601.09.2022.   17.30 - 18.30 Vojković Estatiev, pisani
Pisanje na engleskom jeziku3800608.09.2022.   17.30 - 18.30 Vojković Estatiev, pisani
Pogrebni običaji i arhitektura staroga Egipta15824429.08.2022.   08.00 - 08.30 - pisani, Tomorad
Pogrebni običaji i arhitektura staroga Egipta15824405.09.2022.   08.00 - 08.30 - pisani, Tomorad
Politička geografija20071230.08.2022.   13.00 Pokos, pisani
Politička geografija20071206.09.2022.   13.00 Pokos, pisani
Politička i pravna filozofija22838830.08.2022.   15.00 - 16.00 Barišić, usmeni
Politička i pravna filozofija22838806.09.2022.   15.00 - 16.00 Barišić, usmeni
Politička komunikacija4593531.08.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, Maleš, pisani
Politička komunikacija4593507.09.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, Maleš, pisani
Politička psihologija5379130.08.2022.   12.00 Franc, najaviti se mailom na Renata.Franc@pilar.hr
Politička psihologija5379109.09.2022.   12.00 Franc, najaviti se mailom na Renata.Franc@pilar.hr
Politički portreti u Dalmaciji 1860.-1918.22353631.08.2022.   14:20 - 15:50 - usmeni, Trutanić
Politički portreti u Dalmaciji 1860.-1918.22353607.09.2022.   14:20 - 15:50 - usmeni, Trutanić
Politološki aspekti masovne komunikacije5721101.09.2022.   10.00 Jurišić
Politološki aspekti masovne komunikacije5721108.09.2022.   10.00 Jurišić
Populacijska politika22664001.09.2022.   11.00 - 12.00 - Strmota
Populacijska politika22664008.09.2022.   11.00 - 12.00 - Strmota
Poslovno komuniciranje11721631.08.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, Rimac Gelo, pisani
Poslovno komuniciranje11721607.09.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, Rimac Gelo, pisani
Postindustrijsko društvo22528502.09.2022.   10.00 - 11.00 Štojs Brajković, pisani
Postindustrijsko društvo22528509.09.2022.   10.00 - 11.00 Štojs Brajković, pisani
Poučavanje gramatike u nastavi Hrvatskoga23443630.08.2022.   15.00 - usmeni, Piskač
Poučavanje gramatike u nastavi Hrvatskoga23443606.09.2022.   15.00 - usmeni, Piskač
Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika23435029.08.2022.   11.00 - 12.00 - Ordulj
Poučavanje hrvatskoga kao inoga jezika23435007.09.2022.   11.00 - 12.00 - Ordulj
Povijesna demografija19440029.08.2022.   11.00 - 13.00 - Krašić
Povijesna demografija19440005.09.2022.   11.00 - 13.00 - Krašić
Povijesni pregled istraživanja masovne komunikacije3884129.08.2022.   10.00 Kunić, pisani
Povijesni pregled istraživanja masovne komunikacije3884105.09.2022.   10.00 Kunić, pisani
Povijest 19. st.3805830.08.2022.   09.00 - pisani, usmeni; Milković
Povijest 19. st.3805807.09.2022.   09.00 - pisani, usmeni; Milković
Povijest albanskoga naroda22693805.09.2022.   17.30 - 19.00 - usmeni; Čosić, Pavković
Povijest Austrije3807031.08.2022.   08.30 - pisani, Milković
Povijest Austrije3807008.09.2022.   08.30 - pisani, Milković
Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike21465530.08.2022.   10.00 - 11.00 - pisani, Ćosić
Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike21465508.09.2022.   10.00 - 11.00 - pisani, Ćosić
Povijest Hrvata u Vojvodini u 19. i 20. stoljeću-nacionalni i kulturni identitet20175929.08.2022.   09.00 - 10.00 - usmeni, Bušić
Povijest Hrvata u Vojvodini u 19. i 20. stoljeću-nacionalni i kulturni identitet20175909.09.2022.   09.00 - 10.00 - usmeni, Bušić
Povijest Hrvatske (7.-16.st.)3805329.08.2022.   17.00 - 18.00 - usmeni, pisani; Popić
Povijest Hrvatske (7.-16.st.)3805305.09.2022.   17.00 - 18.00 - usmeni, pisani; Popić
Povijest hrvatske filozofije3884230.08.2022.   12.00 - 12.30 - usmeni; Metesi Deronjić
Povijest hrvatske filozofije3884206.09.2022.   12.00 - 12.30 - usmeni; Metesi Deronjić
Povijest hrvatske sociologije21119901.09.2022.   13.00 - 14.00 Matić
Povijest hrvatske sociologije21119908.09.2022.   13.00 - 14.00 Matić
Povijest hrvatskoga filma6193502.09.2022.   11.00 - 13.00 Mileta, usmeni
Povijest hrvatskoga filma6193509.09.2022.   11.00 - 13.00 Mileta, usmeni
Povijest hrvatskoga iseljeništva19439230.08.2022.   12.00 - 14.00 - Krašić
Povijest hrvatskoga iseljeništva19439206.09.2022.   12.00 - 14.00 - Krašić
Povijest hrvatskoga kazališta3746902.09.2022.   12.00 - 13.00 - Zima
Povijest hrvatskoga kazališta18808502.09.2022.   12.00 - 13.00 - ZIma
Povijest hrvatskoga kazališta3746909.09.2022.   12.00 - 13.00 - Zima
Povijest hrvatskoga kazališta18808509.09.2022.   12.00 - 13.00 - Zima
Povijest hrvatskoga književnoga jezika18808109.09.2022.   12.00 - 13.00 Grčević, usmeni
Povijest i arheologija20296701.09.2022.   11.00 - 12.00 - usmeni, Glazer
Povijest i arheologija20296708.09.2022.   11.00 - 12.00 - usmeni, Glazer
Povijest i djelovanje Međunarodnoga kaznenoga suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu20175830.08.2022.   09.30 - 10.30 - usmeni, Beljo
Povijest i djelovanje Međunarodnoga kaznenoga suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu20175807.09.2022.   09.30 - 10.30 - usmeni, Beljo
Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta9390831.08.2022.   09.30 - 10.30 - pisani, Vukelić
Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta9390807.09.2022.   09.30 - 10.30 - pisani, Vukelić
Povijest i kultura staroga Egipta9401930.08.2022.   08.00 - 09.00 - Tomorad
Povijest i kultura staroga Egipta9401906.09.2022.   08.00 - 09.00 - Tomorad
Povijest i teorija filma6444130.08.2022.   10.00 - 11.00 Labaš, Sruk, pisani
Povijest i teorija filma6444106.09.2022.   10.00 - 11.00 Labaš, Sruk, pisani
Povijest kršćanstva u Hrvata5713631.08.2022.   09.00 - 10.00 - Tadić
Povijest kršćanstva u Hrvata20398931.08.2022.   09.00 - 10.00 - usmeni,pisani; Tadić, Bilobrk
Povijest kršćanstva u Hrvata5713607.09.2022.   09.00 - 10.00 - Tadić
Povijest kršćanstva u Hrvata20398907.09.2022.   09.00 - 10.00 - usmeni,pisani; Tadić, Bilobrk
Povijest Mađarske3806901.09.2022.   09.00 - 10.00 - pisani, Jukić Vidas
Povijest Mađarske3806909.09.2022.   09.00 - 10.00 - pisani, Jukić Vidas
Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj2846729.08.2022.   10.00 - 11.00 Stipančević, usmeni
Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj2846705.09.2022.   10.00 - 11.00 Stipančević, usmeni
Povijest modernih gradova22353401.09.2022.   12.30 - 14.00 - pisani, usmeni; Šimetin Šegvić
Povijest modernih gradova22353408.09.2022.   12.30 - 14.00 - pisani, usmeni; Šimetin Šegvić
Povijest Nezavisne Države Hrvatske21468031.08.2022.   12.30 - 13.30 - pisani, Šumanović
Povijest Nezavisne Države Hrvatske21468007.09.2022.   12.30 - 13.30 - pisani, Šumanović
Povijest Palestine20399001.09.2022.   11.00 - 12.00 - usmeni, Glazer
Povijest Palestine20399008.09.2022.   11.00 - 12.00 - usmeni, Glazer
Povijest parlamentarizma u Hrvatskoj20399101.09.2022.   10.00 - 11.00 - Matković
Povijest Rusije21465731.08.2022.   11.00 - pisani, usmeni; Milković
Povijest Rusije21465708.09.2022.   11.00 - pisani, usmeni; Milković
Povijest Sjedinjenih Američkih Država od prvih kolonija do kraja 19. stoljeća21467029.08.2022.   08.00 - 08.30 - pisani, Tomorad
Povijest Sjedinjenih Američkih Država od prvih kolonija do kraja 19. stoljeća21467005.09.2022.   08.00 - 08.30 - pisani, Tomorad
Povijest socijalnih teorija20069929.08.2022.   12.30 Kukoč, usmeni
Povijest socijalnih teorija20069908.09.2022.   12.30 Kukoč, usmeni
Povijest školstva20285029.08.2022.   10.30 - 12.00 - pisani, Beljo
Povijest školstva20285006.09.2022.   10.30 - 12.00 - pisani, Beljo
Povijest Vojne krajine20289731.08.2022.   10.00 - usmeni, Milković
Povijest Vojne krajine20289706.09.2022.   08.00 - usmeni, Milković
Povijest Vojne krajine20289708.09.2022.   10.00 - usmeni, Milković
Povijest Zagreba15831602.09.2022.   09.00 - 09.30 - usmeni, pisani; Vitek
Povijest Zagreba15831609.09.2022.   09.00 - 09.30 - usmeni, pisani; Vitek
Pozitivna psihologija7606929.08.2022.   11.00 Maričić, pisani
Pozitivna psihologija7606905.09.2022.   11.00 Maričić, pisani
Praktične vježbe predmetne metodike [Filozofija]14473409.09.2022.   11.00 - 12.00 Ninčević
Praktikum - metode istraživanja masovne komunikacije14489002.09.2022.   11.00 - 12.00 Mihaljević, Begović, usmeni
Praktikum - metode istraživanja masovne komunikacije14489009.09.2022.   11.00 - 12.00 Mihaljević, Begović, usmeni
Praktikum biološke psihologije3780330.08.2022.   11.00 Darmopil
Praktikum biološke psihologije3780307.09.2022.   11.00 Darmopil
Praktikum iz istraživačkih metoda20964729.08.2022.   11.00 Maričić, pisani
Praktikum iz istraživačkih metoda20964705.09.2022.   11.00 Maričić, pisani
Praktikum odnosa s javnošću6475329.08.2022.   17.30 - 19.00 Jeleč, usmeni
Praktikum odnosa s javnošću6475305.09.2022.   17.30 - 19.00 Jeleč, usmeni
Prapovijest i prve civilizacije9390701.09.2022.   10.00 - 11.00 - pisani, Glazer
Prapovijest i prve civilizacije9390708.09.2022.   10.00 - 11.00 - pisani, Glazer
Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija20126330.08.2022.   9.00 - 10.00 Bušljeta Kardum, pisani
Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija20126308.09.2022.   9.00 - 10.00 Bušljeta Kardum, pisani
Pravne i etičke norme odnosa s javnošću6475631.08.2022.   9.00 - 11.30 Labaš, Trbušić, pisani
Pravne i etičke norme odnosa s javnošću6475607.09.2022.   9.00 - 11.30 Labaš, Trbušić, pisani
Pravni aspekti iseljeništva i povratništva21401701.09.2022.   17.00 - 18.00 usmeni, Rupčić
Pravni aspekti iseljeništva i povratništva21401709.09.2022.   17.00 - 18.00 usmeni, Rupčić
Pravni aspekti masovne komunikacije2847602.09.2022.   12.30 Musa, pisani
Pravni aspekti masovne komunikacije2847609.09.2022.   12.30 Musa, pisani
Pravogovor18807702.09.2022.   15.00 - 18.00 Vrban Zrinski, usmeni
Pravogovor18807709.09.2022.   15.00 - 18.00 Vrban Zrinski, usmeni
Predrasude i prevencija diskriminacije5719801.09.2022.   14.00 - 15.00 Matić
Predrasude i prevencija diskriminacije21408901.09.2022.   14.00 - 15.00 Matić
Predrasude i prevencija diskriminacije5719808.09.2022.   14.00 - 15.00 Matić
Predrasude i prevencija diskriminacije21408908.09.2022.   14.00 - 15.00 Matić
Pregled latiniteta humanizma i renesanse11851830.08.2022.   9.00 - 10.00 Tvrtković, usmeni
Pregled latiniteta humanizma i renesanse11851806.09.2022.   9.00 - 10.00 Tvrtković, usmeni
Pregled poslijerenesansnoga latiniteta11851930.08.2022.   10.00 - 11.00, Tvrtković, usmeni
Pregled poslijerenesansnoga latiniteta11851906.09.2022.   10.00 - 11.00, Tvrtković, usmeni
Pregled povijesti svjetske književnosti17344530.08.2022.   9.00 - 10.00 Brozović, pisani
Pregled povijesti svjetske književnosti17344506.09.2022.   9.00 - 10.00 Brozović, pisani
Pregled srednjovjekovnoga latiniteta20054401.09.2022.   11.00 - 12.00 Jerković, pisani
Pregled srednjovjekovnoga latiniteta20054409.09.2022.   11.00 - 12.00 Jerković, pisani
Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit21395529.08.2022.   10.00 - 11.00 Gehrmann
Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit21395509.09.2022.   10.00 - 11.00 Gehrmann
Primjena statističkih programa21409031.08.2022.   13.30 - 15.00 Pavić, pisani
Primjena statističkih programa21409007.09.2022.   13.30 - 15.00 Pavić, pisani
Primjene statistike u društvenim istraživanjima6455602.09.2022.   10.00 - 11.00 Šikić, usmeni i pisani
Primjene statistike u društvenim istraživanjima6455609.09.2022.   10.00 - 11.00 Šikić, usmeni i pisani
Procjena i mjerenje ličnosti10293931.08.2022.   13.00 Andreis, pisani
Procjena i mjerenje ličnosti10293907.09.2022.   13.00 Andreis, pisani
Profesija novinar (praktikum)5721229.08.2022.   11.00 Kunić, pisani
Profesija novinar (praktikum)5721205.09.2022.   11.00 Kunić, pisani
Proizvodni proces medija (praktikum)23099129.08.2022.   10.00 Mihaljević, pisani
Proizvodni proces medija (praktikum)23099105.09.2022.   10.00 Mihaljević, pisani
Psihofizika i biofizika20015230.08.2022.   09.00 - 10.30 Žebec, pisani
Psihofizika i biofizika20015206.09.2022.   09.00 - 10.30 Žebec, pisani
Psihologija djetinjstva i adolescencije3780931.08.2022.   10.00 - 11.00 Vučenović, pisani
Psihologija djetinjstva i adolescencije3780907.09.2022.   10.00 - 11.00 Vučenović, pisani
Psihologija komunikacije7940229.08.2022.   14.00 Despot Lučanin, pisani
Psihologija komunikacije7940209.09.2022.   14.00 Despot Lučanin, pisani
Psihologija ličnosti5711105.09.2022.   09.00 - 12.00 Burušić
Psihologija ličnosti5711109.09.2022.   09.00 - 12.00 Burušić
Psihologija marketinga5379501.09.2022.   16.00 Milas, usmeni
Psihologija marketinga5379508.09.2022.   16.00 Milas, usmeni
Psihologija masovnih medija i masovne komunikacije6475031.08.2022.   15.30 Kozjak Mikić, pisani
Psihologija masovnih medija i masovne komunikacije6475009.09.2022.   8.30 Kozjak Mikić, pisani
Psihologija medija i masovne komunikacije20071331.08.2022.   15.30 Kozjak Mikić, pisani
Psihologija medija i masovne komunikacije20071309.09.2022.   08.30 Kozjak Mikić, pisani
Psihologija obrazovanja5387031.08.2022.   10.00 Brajša Žganec, pisani
Psihologija obrazovanja5387007.09.2022.   10.00 Brajša Žganec, pisani
Psihologija odrasle dobi i starenja3864029.08.2022.   14.00 - 15.00 Despot Lučanin, pisani
Psihologija odrasle dobi i starenja3864009.09.2022.   14.00 - 15.00 Despot Lučanin, pisani
Psihologija oglašavanja20665131.08.2022.   13.00 Andreis
Psihologija oglašavanja20665107.09.2022.   13.00 Andreis
Psihologija ovisnosti5116102.09.2022.   12.00 - 12:45 Glavak Tkalić, pisani
Psihologija ovisnosti5116109.09.2022.   12.00 - 12:45 Glavak Tkalić, pisani
Psihologija pamćenja20012629.08.2022.   12.00 - 13.00 Ćurković, pisani
Psihologija pamćenja20012609.09.2022.   12.00 - 13.00 Ćurković, pisani
Psihologija ponašanja u organizaciji5386730.08.2022.   15.00 Komar, pisani
Psihologija ponašanja u organizaciji5386706.09.2022.   15.00 Komar, pisani
Psihologija rada2872930.08.2022.   10.00 - 11.00 Greblo Jurakić, pisani
Psihologija rada2872907.09.2022.   13.00 - 14.00 Greblo Jurakić, pisani
Psihologija spolnosti3864801.09.2022.   11.00 - 11:45 Brajković, pisani
Psihologija spolnosti3864809.09.2022.   11.00 - 11:45 Brajković, pisani
Psihologija starenja10293729.08.2022.   14.00 Despot Lučanin, pisani
Psihologija starenja10293709.09.2022.   14.00 Despot Lučanin, pisani
Psihologija športa i vježbanja14487229.08.2022.   10.00 - 11.00 Greblo Jurakić, pisani
Psihologija športa i vježbanja14487208.09.2022.   13.00 - 14.00 Greblo Jurakić, pisani
Psihologija u vrjednovanju obrazovanja - hrvatska i međunarodna perspektiva18116131.08.2022.   16.00 Ćurković
Psihologija u vrjednovanju obrazovanja - hrvatska i međunarodna perspektiva18116108.09.2022.   16.00 Ćurković
Psihologija učenja3884329.08.2022.   12.00 - 13.00 Ćurković, pisani
Psihologija učenja3884309.09.2022.   12.00 - 13.00 Ćurković, pisani
Psihologijska etika2871329.08.2022.   14.00 Despot Lučanin, pisani
Psihologijska etika2871309.09.2022.   14.00 Despot Lučanin, pisani
Psihološko savjetovanje17359829.08.2022.   17.00 Maričić, pisani
Psihološko savjetovanje17359805.09.2022.   17.00 Maričić, pisani
Psihosocijalna prilagodba hrvatskih branitelja u ratu i poraću18878931.08.2022.   10.00 Maričić
Psihosocijalna prilagodba hrvatskih branitelja u ratu i poraću18878909.09.2022.   10.00 Maričić
Psihoterapijski pravci5387102.09.2022.   10.00 Maričić, usmeni
Psihoterapijski pravci5387109.09.2022.   10.00 Maričić, usmeni
Racionalizam i empirizam18785230.08.2022.   14.30 - 15.00 Metesi Deronjić, usmeni
Racionalizam i empirizam21483230.08.2022.   14.30 - 15.00 Metesi Deronjić, usmeni
Racionalizam i empirizam21483201.09.2022.   10.30 - 12.30 Kardum, pisani i usmeni
Racionalizam i empirizam18785206.09.2022.   14.30 - 15.00 Metesi Deronjić, usmeni
Racionalizam i empirizam21483206.09.2022.   14.30 - 15.00 Metesi Deronjić, usmeni
Racionalizam i empirizam21483208.09.2022.   10.30 - 12.30 Kardum, pisani i usmeni
Računalni programi u demografiji21401231.08.2022.   15.00 - 16.00 pisani u računalnoj dvorani; Ivanda, Strmota
Računalni programi u demografiji21401207.09.2022.   10.00 - 11.00 pisani u računalnoj dvorani; Ivanda, Strmota
Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama20121030.08.2022.   16.00 Dulčić, pisani
Rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama20121006.09.2022.   16.00 Dulčić, pisani
Rat u europskoj povijesti-Domovinski rat20290530.08.2022.   08.00 - 09.00 - pisani, Beljo
Rat u europskoj povijesti-Domovinski rat20290507.09.2022.   08.00 - 09.00 - pisani, Beljo
Razvoj hrvatske psihologije u europskom kontekstu18114030.08.2022.   10.30 - 12.00 Žebec, pisani
Razvoj hrvatske psihologije u europskom kontekstu18114007.09.2022.   10.30 - 12.00 Žebec, pisani
Razvoj u društvenom kontekstu5386329.08.2022.   12.00 - 14.00 Vučenović, usmeni
Razvoj u društvenom kontekstu5386305.09.2022.   12.00 - 14.00 Vučenović, usmeni
Razvojna psihologija20055101.09.2022.   11.00 - 11:45 Brajković/Jureta, pisani
Razvojna psihologija20055109.09.2022.   11.00 - 11:45 Brajković/Jureta, pisani
Razvojne poteškoće djece i mladih21400631.08.2022.   11.00 - 12.00 Jureta, pisani
Razvojne poteškoće djece i mladih21400607.09.2022.   11.00 - 12.00 Jureta, pisani
Redovništvo u hrvatskoj kulturi17312729.08.2022.   14:20 - 15:50 - usmeni; Marina
Redovništvo u hrvatskoj kulturi17312705.09.2022.   14:20 - 15:50 - usmeni; Marina
Regresijska analiza5387301.09.2022.   09.00 - 10.00 pisani, 10.00 - 15.00 usmeni, Babarović
Regresijska analiza5387308.09.2022.   09.00 - 10.00 pisani, 10.00 - 15.00 usmeni, Babarović
Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta20177931.08.2022.   10.30 - 11.30 Tadić,Bilobrk, pisani
Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta20177907.09.2022.   10.30 - 11.30 Tadić,Bilobrk, pisani
Retorika3792430.08.2022.   16.00 Baran, usmeni
Retorika3792406.09.2022.   16.00 Baran, usmeni
Rim: grad hodočasnika i umjetnosti20399330.08.2022.   09.00 - 10.00 - Jukić Vidas
Rim: grad hodočasnika i umjetnosti20399308.09.2022.   09.00 - 10.00 - Jukić Vidas
Rimska komedija3887430.08.2022.   10.00 - 12.00 Matasović, pisani/usmeni
Rimska komedija3887406.09.2022.   10.00 - 12.00 Matasović, pisani/usmeni
Rimska poezija 18614330.08.2022.   10.00 - 12.00 Matasović, pisani/usmeni
Rimska poezija 18614306.09.2022.   10.00 - 12.00 Matasović, pisani/usmeni
Rimska poezija 28614530.08.2022.   10.00 - 12.00 Matasović,pisani/usmeni
Rimska poezija 28614506.09.2022.   10.00 - 12.00 Matasović, pisani/usmeni
Rimska povijest i civilizacija4575529.08.2022.   11:10 - 12:45 Marina
Rimska povijest i civilizacija4575505.09.2022.   11:10 - 12:45 Marina
Rimska pravna povijest21464402.09.2022.   09.00 - 12.00 - usmeni, Milotić
Rimska pravna povijest21464409.09.2022.   09.00 - 12.00 - usmeni, Milotić
Rimska vojska na tlu Hrvatske20291431.08.2022.   12.30 - 13.30 - usmeni, Vukelić
Rimska vojska na tlu Hrvatske20291407.09.2022.   12.30 - 13.30 - usmeni, Vukelić
Rizici masovne komunikacije6474930.08.2022.   14.00 Vučenović, pisani
Rizici masovne komunikacije6474907.09.2022.   14.00 Vučenović, pisani
Rodna problematika u hrvatskoj književnosti ranoga novovjekovlja21595102.09.2022.   09.00 - 09.30 - Franić Tomić
Rodna problematika u hrvatskoj književnosti ranoga novovjekovlja21595109.09.2022.   09.00 - 09.30 - Zima
Ruđer Bošković21397829.08.2022.   12.00 Čuljak, pisani
Ruđer Bošković21397830.08.2022.   13.30 - 14.00 Metesi Deronjić; usmeni
Ruđer Bošković21397805.09.2022.   12.00 Čuljak, pisani
Ruđer Bošković21397806.09.2022.   13.30 - 14.00 Metesi Deronjić; usmeni
Sakralna građevina u srednjem vijeku21465101.09.2022.   11.00 - 12.00 - pisani, Jerković
Sakralna građevina u srednjem vijeku21465109.09.2022.   11.00 - 12.00 - pisani, Jerković
Sectoral Public Relations18797601.09.2022.   15.00 - 16.00 Mateljak, pisani
Sectoral Public Relations18797608.09.2022.   15.00 - 16.00 Mateljak, pisani
Semiotika kulture21402429.08.2022.   09.00 Žižić, pisani
Semiotika kulture21402408.09.2022.   09.00 Žižić, pisani
Semiotika u masovnom komuniciranju8609231.08.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, pisani/usmeni
Semiotika u masovnom komuniciranju8609206.09.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, pisani/usmeni
Semiotika u masovnom komuniciranju8609207.09.2022.   9.30 - 11.00 Labaš, pisani/usmeni
Sintaksa hrvatskoga jezika18807430.08.2022.   08.00 - 09.00 Kresnik, pisani
Sintaksa hrvatskoga jezika18807406.09.2022.   08.00 - 09.00 Kresnik, pisani
Socijalna ekologija20069802.09.2022.   09.00 - 10.00 Mihaljević
Socijalna ekologija20069809.09.2022.   09.00 - 10.00 Mihaljević
Socijalna filozofija21483729.08.2022.   15.00 Kukoč, usmeni
Socijalna filozofija21483708.09.2022.   15.00 Kukoč, usmeni
Socijalna psihologija3776731.08.2022.   14.00 - 15.00 Maričić, pisani
Socijalna psihologija3776707.09.2022.   14.00 - 15.00 Maričić, pisani
Socijalna spoznaja i percepcija21847031.08.2022.   11.00 Maričić, pisani
Socijalna spoznaja i percepcija21847007.09.2022.   11.00 Maričić, pisani
Sociologija devijantnosti17250501.09.2022.   14.00 - 15.00 Matić
Sociologija devijantnosti17250508.09.2022.   14.00 - 15.00 Matić
Sociologija društvenih promjena21117031.08.2022.   10.00 - 11.00 Peračković/Brezovec, pisani
Sociologija društvenih promjena21117005.09.2022.   10.00 - 11.00 Peračković/Brezovec, pisani
Sociologija hrvatske dijaspore20518301.09.2022.   10.00 - 11.00 Perić Kaselj
Sociologija hrvatske dijaspore21122101.09.2022.   10.00 - 11.00 Perić Kaselj
Sociologija hrvatske dijaspore20518309.09.2022.   10.00 - 11.00 Perić Kaselj
Sociologija hrvatske dijaspore21122109.09.2022.   10.00 - 11.00 Perić Kaselj
Sociologija hrvatskoga društva 1 - Sociologija hrvatskih regija21502602.09.2022.   11.00 - 12.00 Balabanić/Marinović Golubić/Šikić, usmeni
Sociologija hrvatskoga društva 1 - Sociologija hrvatskih regija21502609.09.2022.   11.00 - 12.00 Balabanić/Marinović Golubić/Šikić, usmeni
Sociologija hrvatskoga društva 23776930.08.2022.   9.00 - 10.00 Tadić/Bilobrk, pisani
Sociologija hrvatskoga društva 23776906.09.2022.   9.00 - 10.00 Tadić/Bilobrk, pisani
Sociologija hrvatskoga društva 34628130.08.2022.   9.00 - 10.00 Tadić/Bilobrk, pisani/usmeni
Sociologija hrvatskoga društva 34628106.09.2022.   9.00 - 10.00 Tadić/Bilobrk, pisani/usmeni
Sociologija hrvatskoga društva 4- Hrvatski medijski sustav21504202.09.2022.   10.00 - 12.00 Balabanić/Zelić, usmeni
Sociologija hrvatskoga društva 4- Hrvatski medijski sustav21504209.09.2022.   10.00 - 12.00 Balabanić/Zelić, usmeni
Sociologija hrvatskoga društva 521411731.08.2022.   11.00 - 12.00 Brezovec, usmeni
Sociologija hrvatskoga društva 521411701.09.2022.   14.00 - 15.00 Matić/Perkov
Sociologija hrvatskoga društva 521411705.09.2022.   11.00 - 12.00 Brezovec, usmeni
Sociologija hrvatskoga društva 521411708.09.2022.   14.00 - 15.00 Matić/Perkov
Sociologija igara na sreću21512801.09.2022.   14.00 - 15.00 Matić
Sociologija igara na sreću21512808.09.2022.   14.00 - 15.00 Matić
Sociologija informatičke profesije22771901.09.2022.   14.00 - 15.00 Matić
Sociologija informatičke profesije22771908.09.2022.   14.00 - 15.00 Matić
Sociologija javnoga zdravstva21117929.08.2022.   13.00 - 14.00 Brezovec, usmeni
Sociologija javnoga zdravstva21117902.09.2022.   13.00 - 14.00 Brezovec, usmeni
Sociologija kulture i umjetnosti14850502.09.2022.   9.00 - 11.00 Marinović Golubić, usmeni
Sociologija kulture i umjetnosti14850509.09.2022.   9.00 - 11.00 Marinović Golubić, usmeni
Sociologija morala17770830.08.2022.   10.00 - 11.00 Tadić
Sociologija morala17770806.09.2022.   10.00 - 11.00 Tadić
Sociologija potrošnje21122202.09.2022.   11.00 - 12.00 Štojs Brajković, pisani
Sociologija potrošnje21122209.09.2022.   11.00 - 12.00 Štojs Brajković, pisani
Sociologija prehrane21511501.09.2022.   11.00 - 12.00 Marinović Golubić , pisani
Sociologija prehrane21511508.09.2022.   11.00 - 12.00 Marinović Golubić , pisani
Sociologija prostora20070030.08.2022.   12:45 - 13.30 Ursić, pisani
Sociologija prostora20070006.09.2022.   12:45 - 13.30 Ursić, pisani
Sociologija rada i organizacije21400129.08.2022.   14.00 - 15.00 Dubreta, usmeni
Sociologija rada i organizacije21400106.09.2022.   14.00 - 15.00 Dubreta, usmeni
Sociologija razvoja21408802.09.2022.   09.30 - 10.30 Cajner Mraović, usmeni
Sociologija razvoja21408809.09.2022.   09.30 - 10.30 Cajner Mraović, usmeni
Sociologija religije2888330.08.2022.   10.00 - 11.00 Tadić/Bilobrk, pisani
Sociologija religije2888306.09.2022.   10.00 - 11.00 Tadić/Bilobrk, pisani
Sociologija sigurnosti21513502.09.2022.   09.30 - 10.30 Cajner Mraović, pisani
Sociologija sigurnosti21513509.09.2022.   09.30 - 10.30 Cajner Mraović, pisani
Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu21408602.09.2022.   09.30 - 10.30 Cajner Mraović, pisani
Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu21408609.09.2022.   09.30 - 10.30 Cajner Mraović, pisani
Sociologija umiranja i smrti11715605.09.2022.   10.30 - 11.00 Brezovec, usmeni
Sociologija uporabe droga21402529.08.2022.   14.00 - 15.00 Dubreta, usmeni
Sociologija uporabe droga21402506.09.2022.   14.00 - 15.00 Dubreta, usmeni
Sociologija zdravlja i bolesti21511630.08.2022.   10.00 - 11.00 Tadić
Sociologija zdravlja i bolesti21511606.09.2022.   10.00 - 11.00 Tadić
Sociološke teorije 14622802.09.2022.   8.30 - 9.00 Marinović Golubić, usmeni
Sociološke teorije 14622809.09.2022.   8.30 - 9.00 Marinović Golubić, usmeni
Sociološke teorije 24622930.08.2022.   9.00 - 11.00 Tadić/Brezovec
Sociološke teorije 24622905.09.2022.   9.00 - 11.00 Tadić/Brezovec
Specifična psihopatologija2873231.08.2022.   13.00 - 14.00 Vidović, usmeni
Specifična psihopatologija2873207.09.2022.   14.00 - 15.00 Vidović,
Spomenička baština kao povijesni izvor21521101.09.2022.   09.00 Jeličić - Radonić,Vasilj
Spomenička baština kao povijesni izvor21521108.09.2022.   09.00 Jeličić - Radonić
Srednji vijek i renesansa18782030.08.2022.   14.00 - 14.30 Metesi Deronjić, usmeni
Srednji vijek i renesansa21482630.08.2022.   14.00 - 14.30 Metesi Deronjić, usmeni
Srednji vijek i renesansa18782006.09.2022.   14.00 - 14.30 Metesi Deronjić, usmeni
Srednji vijek i renesansa21482606.09.2022.   14.00 - 14.30 Metesi Deronjić, usmeni
Srednjovjekovna filozofija22745302.09.2022.   10.00 - 11.00 Gavrić,pisani
Srednjovjekovna filozofija22745309.09.2022.   10.00 - 11.00 Gavrić,pisani
Srednjovjekovni latinski natpisi21465231.08.2022.   10.00 - 11.00 (pisani) ;11.00 (usmeni) - Matijević - Sokol
Srednjovjekovni latinski natpisi21465207.09.2022.   10.00 - 11.00 (pisani) ;11.00 (usmeni) - Matijević - Sokol
Stanovništvo Hrvatske22664131.08.2022.   10.00 - 11.00 - Komušanac
Stanovništvo Hrvatske22664107.09.2022.   10.00 - 11.00 - Komušanac
Starija hrvatska filozofija22746729.08.2022.   13.00 Čuljak, usmeni
Starija hrvatska filozofija22746705.09.2022.   13.00 Čuljak, usmeni
Staroegipatska civilizacija: Uvod u egiptološke studije14478729.08.2022.   08.00 - 08.30 - pisani, Tomorad
Staroegipatska civilizacija: Uvod u egiptološke studije14478705.09.2022.   08.00 - 08.30 - pisani, Tomorad
Statistika u društvenim istraživanjima3776531.08.2022.   11.00 - 12.00 Balabanić, usmeni
Statistika u društvenim istraživanjima18809531.08.2022.   11.00 - 12.00 Balabanić, usmeni
Statistika u društvenim istraživanjima3776507.09.2022.   11.00 - 12.00 Balabanić, usmeni
Statistika u društvenim istraživanjima18809507.09.2022.   11.00 - 12.00 Balabanić, usmeni
Statistika za komunikacijske znanosti2846902.09.2022.   10.00 - 11.00 Šikić, pisani/usmeni
Statistika za komunikacijske znanosti2846909.09.2022.   10.00 - 11.00 Šikić, pisani/usmeni
Stilistika20180402.09.2022.   12.00 - 13.00 Vrban Zrinski, usmeni, kabinet
Stilistika20180409.09.2022.   12.00 - 13.00 Vrban Zrinski, usmeni,kabinet
Stilistika u medijskoj komunikaciji5233602.09.2022.   11.00 - 12.00 Rezo, pisani
Stilistika u medijskoj komunikaciji5233609.09.2022.   11.00 - 12.00 Rezo, pisani
Strategic Thinking in Public Relations18797801.09.2022.   15.00 - 16.00 Mateljak, pisani
Strategic Thinking in Public Relations18797808.09.2022.   15.00 - 16.00 Mateljak, pisani
Strategije za aktivno učenje21463730.08.2022.   11.00 - 12.00 Bušljeta Kardum, pisani
Strategije za aktivno učenje21463708.09.2022.   11.00 - 12.00 Bušljeta Kardum, pisani
Studentska praksa20030402.09.2022.   10.00 Maričić
Studentska praksa20030409.09.2022.   10.00 Maričić
Supkulture mladih21118031.08.2022.   11.00 - 12.00 Perasović
Supkulture mladih21118007.09.2022.   11.00 - 12.00 Perasović
Sustavna pedagogija22620201.09.2022.   9.00 - 10.00 Hrvatić, usmeni
Sustavna pedagogija22620208.09.2022.   9.00 - 10.00 Hrvatić, usmeni
Sustavna sociologija 14575201.09.2022.   14.00 - 15.00 Matić/Perkov
Sustavna sociologija 14575208.09.2022.   14.00 - 15.00 Matić/perkov
Sustavna sociologija 24575301.09.2022.   14.00 - 15.00 Matić/Perkov
Sustavna sociologija 24575308.09.2022.   14.00 - 15.00 Matić/Perkov
Suvremena društvena teorija21116731.08.2022.   11.00 - 12.00 Tadić/Brezovec, pisani/usmeni
Suvremena društvena teorija21116705.09.2022.   11.00 - 12.00 Tadić/Brezovec, pisani/usmeni
Suvremena filozofija21482131.08.2022.   11.00 Skansi
Suvremena filozofija21482107.09.2022.   11.00 Skansi
Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske22787629.08.2022.   17.30 - Bošnjak
Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske22787605.09.2022.   17.30 - Bošnjak
Suvremena psihologijska istraživanja u Hrvatskoj18803931.08.2022.   10.00 Maričić
Suvremena psihologijska istraživanja u Hrvatskoj18803907.09.2022.   10.00 Maričić
Suvremena rodoslovna istraživanja20917606.09.2022.   10.00 - 12.00 Krašić, usmeni
Suvremena rodoslovna istraživanja21398706.09.2022.   10.00 - 12.00 Krašić, usmeni
Suvremene sociološke teorije5391131.08.2022.   12.00 - 13.00 Tadić/Brezovec, pisani/usmeni
Suvremene sociološke teorije5391105.09.2022.   12.00 - 13.00 Tadić/Brezovec, pisani/usmeni
Suvremeni duhovni izazovi21483930.08.2022.   10.00 - 11.00 Bilobrk, pisani i usmeni
Suvremeni duhovni izazovi21483906.09.2022.   10.00 - 11.00 Bilobrk, pisani i usmeni
Suvremeni engleski jezik u medijskoj kulturi3884501.09.2022.   11.00 Bogdanić, usmeni
Suvremeni engleski jezik u medijskoj kulturi3884508.09.2022.   11.00 Bogdanić, usmeni
Suvremeni izazovi društvene obnove21514702.09.2022.   09.00 - 10.00 Radoš, usmeni i pisani
Suvremeni izazovi društvene obnove21514709.09.2022.   09.00 - 10.00 Radoš, usmeni i pisani
Svakodnevnica Rimljana3316930.08.2022.   10.00 - 12.00 Matasović, pisani/usmeni
Svakodnevnica Rimljana3316906.09.2022.   10.00 - 12.00 Matasović, pisani/usmeni
Svjetska književnost - izabrani primjeri3785402.09.2022.   10.30 - 11.00 - Zima
Svjetska književnost - izabrani primjeri3785409.09.2022.   10.30 - 11.00 - Zima
Školska pedagogija17261001.09.2022.   9.00 - 10.00 Hrvatić/Horvat, usmeni
Školska pedagogija17261008.09.2022.   9.00 - 10.00 Hrvatić/Horvat, usmeni
Televizijsko novinarstvo5724502.09.2022.   10.00 - 11.00 Mihaljević, Begović, usmeni
Televizijsko novinarstvo5724509.09.2022.   10.00 - 11.00 Mihaljević, Begović, usmeni
Teorija i interpretacija književnoga teksta18807330.08.2022.   10.00 - 11.00 Brozović, usmeni
Teorija i interpretacija književnoga teksta18807306.09.2022.   10.00 - 11.00 Brozović, usmeni
Teorija književnosti20185730.08.2022.   15.00 Piskač, usmeni
Teorija književnosti20185706.09.2022.   15.00 Piskač, usmeni
Teorija migracija19439431.08.2022.   10.00 - 11.00 - pisani, Komušanac
Teorija migracija19439407.09.2022.   10.00 - 11.00 - pisani, Komušanac
Teorija povijesti6195102.09.2022.   09:.00 - 10:.00 pisani, 11.00 usmeni - Vitek
Teorija povijesti6195109.09.2022.   09:.00 - 10:.00 pisani, 11.00 usmeni - Vitek
Teorija psihologijskih testova5711530.08.2022.   15.00 Rajter, usmeni
Teorija psihologijskih testova5711506.09.2022.   15.00 Rajter, usmeni
Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja2849530.08.2022.   15.30 Baran, usmeni
Teorije i sustavi radijskoga komuniciranja2849506.09.2022.   15.30 Baran, usmeni
Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja3792502.09.2022.   10.00 - 11.00 Mihaljević, usmeni
Teorije i sustavi televizijskog komuniciranja3792509.09.2022.   10.00 - 11.00 Mihaljević, usmeni
Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja2849031.08.2022.   9.00 - 10.00 Jurišić, pisani
Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja2849007.09.2022.   9.00 - 10.00 Jurišić, pisani
Teorije medija i masovne komunikacije2847501.09.2022.   10.00 - 11.00 Jurišić, usmeni
Teorije medija i masovne komunikacije2847508.09.2022.   10.00 - 11.00 Jurišić, usmeni
Teorijski sustavi i modeli u psihologiji ličnosti3864302.09.2022.   11.00 Mlačić, pisani
Teorijski sustavi i modeli u psihologiji ličnosti3864309.09.2022.   11.00 Mlačić, pisani
Terapijska pedagogija 120146602.09.2022.   10.00 - 11.00 Dadić/Horvat, pisani
Terapijska pedagogija 120146609.09.2022.   10.00 - 11.00 Dadić/Horvat, pisani
Terapijska pedagogija 220148502.09.2022.   11.00 - 12.00 Ivanković, pisani
Terapijska pedagogija 220148507.09.2022.   11.00 - 12.00 Ivanković, pisani
Tipologija iseljavanja19440101.09.2022.   11.00 - 12.00 - pisani, Balija
Tipologija iseljavanja19440108.09.2022.   11.00 - 12.00 - pisani, Balija
Tvorba riječi u hrvatskom jeziku20180529.08.2022.   10.00 - 11.30 Vulić Vranković, Bogović, pisani
Tvorba riječi u hrvatskom jeziku20180505.09.2022.   10.00 - 11.30 Vulić Vranković, Bogović, pisani
Umjetnost Rimskog Carstva na tlu Hrvatske21464801.09.2022.   10.00 - Jeličić - Radonić, Vasilj
Umjetnost Rimskog Carstva na tlu Hrvatske21464808.09.2022.   10.00 - Jeličić - Radonić, Vasilj
Upravljanje ljudskim potencijalima22754230.08.2022.   14.00 Komar, pisani
Upravljanje ljudskim potencijalima22754206.09.2022.   14.00 Komar, pisani
Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje5721731.08.2022.   9.30 - 11.00 Trbušić, pisani/usmeni
Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje5721707.09.2022.   9.30 - 11.00 Trbušić, pisani/usmeni
Uređivanje teksta18799030.08.2022.   08.00 - 09.00 - pisani; Kresnik
Uređivanje teksta18799006.09.2022.   08.00 - 09.00 - pisani; Kresnik
Uvod u filozofiju21481830.08.2022.   11.00 - 12.00 Škerbić, pisani
Uvod u filozofiju21481806.09.2022.   11.00 - 12.00 Škerbić, pisani
Uvod u kliničku psihologiju3864530.08.2022.   13.00 - 14.00 Vučenović, pisani
Uvod u kliničku psihologiju3864508.09.2022.   11.00 Vučenović, pisani
Uvod u kroatologiju14428430.08.2022.   15.00 Piskač
Uvod u kroatologiju14428406.09.2022.   15.00 Piskač
Uvod u kulturologiju21482029.08.2022.   9.30 - 12.00 Džinić, usmeni
Uvod u kulturologiju21482005.09.2022.   9.30 - 12.00 Džinić, usmeni
Uvod u metode društvenih istraživanja 13776431.08.2022.   10.00 - 11.00 Balabanić, usmeni
Uvod u metode društvenih istraživanja 13776407.09.2022.   10.00 - 11.00 Balabanić, usmeni
Uvod u metode društvenih istraživanja 215997631.08.2022.   10.00 - 11.00 Balabanić/Hadžić, usmeni
Uvod u metode društvenih istraživanja 215997607.09.2022.   10.00 - 11.00 Balabanić/Hadžić, usmeni
Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku2846229.08.2022.   11.00 - 12.00 Burić, pisani
Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku2846207.09.2022.   11.00 - 12.00 Burić, pisani
Uvod u novinarstvo8608931.08.2022.   9.00 - 10.00 Jurišić, pisani
Uvod u novinarstvo8608907.09.2022.   9.00 - 10.00 Jurišić, pisani
Uvod u odnose s javnošću2850031.08.2022.   9.30 - 11.00 Milas, Trbušić, pisani
Uvod u odnose s javnošću2850007.09.2022.   9.30 - 11.00 Milas, Trbušić, pisani
Uvod u pomoćne povijesne znanosti15326429.08.2022.   16.00 - 17.00 - pisani, Popić
Uvod u pomoćne povijesne znanosti15326405.09.2022.   16.00 - 17.00 - pisani, Popić
Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave20012101.09.2022.   11.00 - 11:45 Brajković, pisani
Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave20012109.09.2022.   11.00 - 11:45 Brajković, pisani
Uvod u razvojnu psihologiju3780830.08.2022.   10.00 - 11.00 Vučenović, pisani
Uvod u razvojnu psihologiju3780806.09.2022.   10.00 - 11.00 Vučenović, pisani
Uvod u socijalnu psihologiju17242830.08.2022.   12.00 - 13.00 Greblo Jurakić, pisani
Uvod u socijalnu psihologiju17242808.09.2022.   13.00 - 14.00 Greblo Jurakić, pisani
Uvod u sociologiju17249501.09.2022.   9.30 - 10.30 Marinović Golubić, pisani
Uvod u sociologiju17249508.09.2022.   9.30 - 10.30 Marinović Golubić, pisani
Uvod u umjetnu inteligenciju22746801.09.2022.   10.00 Skansi,usmeni
Uvod u umjetnu inteligenciju22746807.09.2022.   10.00 Skansi,usmeni
Uvod u znanstveni rad15987631.08.2022.   12.00 - 13.30 Pavić, pisani
Uvod u znanstveni rad15987607.09.2022.   12.00 - 13.30 Pavić, pisani
Uvod u znanstveno-istraživački rad6124331.08.2022.   10.00 - 11.00 Vrban Zrinski,Brozović, usmeni, kabinet
Uvod u znanstveno-istraživački rad6124307.09.2022.   10.00 - 11.00 Vrban Zrinski,Brozović, usmeni, kabinet
Uvod u znanstvenoistraživački rad3778929.08.2022.   13.00 - 15.00 Žebec, pisani
Uvod u znanstvenoistraživački rad3778905.09.2022.   13.00 - 15.00 Žebec, pisani
Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti11720902.09.2022.   10.00 - 11.00 - Zima
Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti11720909.09.2022.   10.00 - 11.00 - Zima
Vizualna komunikacija18817231.08.2022.   9.30 - 11.00 Mihaljević,Maleš, pisani
Vizualna komunikacija18817207.09.2022.   9.30 - 11.00 Mihaljević,Maleš, pisani
Vještine psihologijskoga testiranja i klinički intervju18878231.08.2022.   10.00 - 10:45 Brajković, pisani
Vještine psihologijskoga testiranja i klinički intervju18878208.09.2022.   11.30 - 12:15 Brajković, pisani
Vještine u pružanju psihološke pomoći17368529.08.2022.   11.00 Maričić, pisani
Vještine u pružanju psihološke pomoći17368505.09.2022.   11.00 Maričić, pisani
Vojna i poratna psihologija-hrvatska i međunarodna iskustva18805330.08.2022.   14.00 Komar, pisani, 31.08.2022. usmeni, 14.00h
Vojna i poratna psihologija-hrvatska i međunarodna iskustva18805306.09.2022.   14.00 Komar, pisani, 07.09.2022. usmeni, 14.00h
Vojna povijest druge polovice 20. stoljeća18815130.08.2022.   12.00 - 13.00 - usmeni, Beljo
Vojna povijest druge polovice 20. stoljeća18815107.09.2022.   12.00 - 13.00 - usmeni, Beljo
Vojno-politički odnosi u BiH 1990.-1995.20292130.08.2022.   10.30 - 12.00 - pisani, Beljo
Vojno-politički odnosi u BiH 1990.-1995.20292107.09.2022.   10.30 - 12.00 - pisani, Beljo
Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka18809030.08.2022.   10.00 - 12.00 - usmeni,Krašić
Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka18809006.09.2022.   10.00 - 12.00 - usmeni,Krašić
Začetnici komunikologije i njihova djela7613201.09.2022.   9.00 - 10.00 Jurišić, pisani
Začetnici komunikologije i njihova djela7613208.09.2022.   9.00 - 10.00 Jurišić, pisani
Zaključivanje i racionalnost18791229.08.2022.   12.00 Čuljak, pisani
Zaključivanje i racionalnost18791205.09.2022.   12.00 Čuljak, pisani
Završni rad3877401.09.2022.  
Završni rad3877408.09.2022.  
Zdravstvena psihologija5386929.08.2022.   14.00 Despot Lučanin, pisani
Zdravstvena psihologija5386909.09.2022.   14.00 Despot Lučanin, pisani
Zemljopisna obilježja Hrvatske18808731.08.2022.   10.00 - 11.00 Komušanac, pisani
Zemljopisna obilježja Hrvatske18808707.09.2022.   10.00 - 11.00 Komušanac, pisani
Znameniti Hrvati u svijetu22693301.09.2022.   12.00 - 13.00 - Balija
Znameniti Hrvati u svijetu22693308.09.2022.   12.00 - 13.00 - Balija