Fakultet hrvatskih studija

Ispitni rokovi u akademskoj godini 2019./2020.


ABCDE ABCDE
Unos naziva predmeta: Unos imena nastavnika:
ABCDE ABCDE
Naziv predmetaŠifra predmetaNadnevakOpis
Akademska pismenost12999217.09.2020.   11.00 Skansi
Akademski engleski4564217.09.2020.   14.00 Miškulin pisani i usmeni
Akademski engleski4564218.09.2020.   09.00 Beljo, pisani i usmeni; 11.00 Andraka, pisani i usmeni
Analiza društvenog učinka14462515.09.2020.   10.00 Balabanić
Antička filozofija18533324.09.2020.   10.00 Džinić, usmeni
Arhivistika za povjesničare20295424.09.2020.   11.00 Macan Lukavečki
Bioetika20142515.09.2020.   08.00 Škerbić, usmeni
Computer-mediated communication and virtual management20167216.09.2020.   10.00 Natasha Kathleen Ružić
Computer-mediated communication and virtual team management18797516.09.2020.   10.00 Natasha Kathleen Ružić
Criminology of Bullying20235618.09.2020.   09.30 Cajner Mraović, pisani
Demografija5391422.09.2020.   12.00 - 13.00 Komušanac
Diferencijalna psihologija2872218.09.2020.   9.30 Mlačić
Diplomatika s egdotikom i kronologijom19501717.09.2020.   11.00 Matijević Sokol, usmeni
Društva i uljudbe istočnoga Sredozemlja20286224.09.2020.   11.00 Glazer, usmeni (kabinet 011)
Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st.20247516.09.2020.   14.00 Krašić
Društveni mediji u odnosima s javnošću20167416.09.2020.   10.30 Labaš/Maleš, pisani
Društveni mediji u odnosima s javnošću14489316.09.2020.   10.30 Labaš/Maleš, pisani
Društveni vidovi turizma i religioznosti20948917.09.2020.   13.00 Nimac
Društveno ponašanje i komunikacija9636414.09.2020.   10.00 Janović
Društvo i maloljetnička delikvencija20066418.09.2020.   09.30 Cajner Mraović, pisani
Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi18808218.09.2020.   16.00 Paušek Baždar
Elektronički tekstovi18798422.09.2020.   11.00 Josić
Emocije3781116.09.2020.   10.30 Maričić, pisani
Engleski jezik u novinarstvu3800215.09.2020.   9.30 - 11.00 Bogdanić
Engleski jezik-novinarski prijevod3800115.09.2020.   9.30 - 11.00 Bogdanić
Epistemologija18785816.09.2020.   10:'00 Čuljak
Estetika18788816.09.2020.   10.00 Čuljak, pisani
Etika18785418.09.2020.   12.00 Kukoč
Europa u prvoj polovici 20. stoljeća20176014.09.2020.   10.30 Grgić, usmeni
Evolucijska psihologija7606716.09.2020.   10.30 Maričić, pisani
Fenomenologijska sociologija20248318.09.2020.   13.00 Markešić/Brezovec, usmeni
Fikcijski diskurs [Metafizika]20059416.09.2020.   12.00 Janović
Film i religija5273716.09.2020.   10.30 Labaš, usmeni
Filozofija 19. stoljeća18787623.09.2020.   14.00 - 15.00 Barišić
Filozofija demokracije20059123.09.2020.   14.00 - 15.00 Barišić
Filozofija egzistencije u književnosti i filmu20059217.09.2020.   11.00 Kardum, usmeni
Filozofija igre i športa18791415.09.2020.   09.00 Škerbić, usmeni
Filozofija jezika20059617.09.2020.   10.00 Kardum, pisani
Filozofija kulture18782117.09.2020.   13.00 Kardum, usmeni
Filozofija odgoja20145715.09.2020.   10.00 Škerbić, usmeni
Filozofija politike20151423.09.2020.   15.00 - 16.00 Barišić
Filozofija povijesti18788918.09.2020.   12.00 Kukoč
Filozofska i kulturna antropologija18533524.09.2020.   Žižić, elaborat
Fonologija hrvatskoga jezika18806323.09.2020.   12.00 Vulić
Geopolitika i globalna sigurnost20515316.09.2020.   13.00 - 14.00 Šterc
Geopolitika i nacionalna sigurnost20167915.09.2020.   10.00 Jurišić
Gospodarski sustav EU20246623.09.2020.   10.00 Brkić
Grčki jezik18533116.09.2020.   12.00 Martinić - Jerčić
Grčko-rimska religija3756214.09.2020.   10.00 Matasović
Grupni procesi i utjecaji5711417.09.2020.   17.00 Maričić, usmeni
Historiografski praktikum15826218.09.2020.   16.00 Popić, pisani
Hrana i ranonovovjekovlje15832117.09.2020.   10.00 Jukić, pisani
Hrvati i Karolinzi15326518.09.2020.   16.00 Popić, pisani
Hrvatska dijalektologija8528423.09.2020.   12.00 Vulić
Hrvatska dječja književnost20179121.09.2020.   10.00 Zima
Hrvatska društvena i kulturna povijest do kraja XVIII. st18807017.09.2020.   14.00 Vitek; 18.9.2020. u 14.00 usmeni ispit
Hrvatska estetika18786417.09.2020.   10.30 Metesi, usmeni (kabinet)
Hrvatska gastronomija i enologija18808314.09.2020.   15:55 Marković, pisani
Hrvatska i Venecija u srednjem vijeku20268618.09.2020.   16.00 Popić, pisani
Hrvatska jezikoslovna normativistika20177617.09.2020.   09.00, dvorana Rijeka
Hrvatska književnost humanizma i renesanse18807618.09.2020.   11.00 Franić Tomić, pisani
Hrvatska književnost moderne i postmoderne3745214.09.2020.   9.00 Zima
Hrvatska književnost od moderne do danas18806914.09.2020.   8.00 Zima
Hrvatska književnost ranoga novovjekovlja3743618.09.2020.   11.00 Franić Tomić, pisani i/ili usmeni
Hrvatska književnost romantizma i realizma18807114.09.2020.   10.00 Zima
Hrvatska književnost srednjovjekovlja18807818.09.2020.   11.00 Franić Tomić, pisani i/ili usmeni
Hrvatska kulturna i politička povijest 16. i 17. stoljeća3743524.09.2020.   11.00 Macan Lukavečki
Hrvatska kulturna i politička povijest 18. i 19. stoljeća3744817.09.2020.   14.00 Vitek; 18.9.2020. u 14.00 usmeni ispit
Hrvatska kulturna i politička povijest srednjega vijeka3743118.09.2020.   15.00 Popić, pisani
Hrvatska kulturna povijest20269024.09.2020.   10.00 Glazer, pisani
Hrvatska latinistička historiografija3805717.09.2020.   11.00 Matijević Sokol, pisani i usmeni
Hrvatska politička povijest20269318.09.2020.   10.00 Bušić
Hrvatska povijest (16.-18.st.)3805617.09.2020.   14.00 Vitek; 18.9.2020. u 14.00 usmeni ispit
Hrvatska povijest u 19. st.3805916.09.2020.   16.00 Milković, pisani/usmeni
Hrvatska povijest u 19. stoljeću4622216.09.2020.   16.00 Milković, pisani/usmeni
Hrvatska scenska umjetnost18801118.09.2020.   13.00 Vrban Zrinski, usmeni/kabinet
Hrvatska vojna povijest 1990.-1995. godine18912915.09.2020.   08.30 - 09.30 Beljo, pisani/usmeni
Hrvatski humanistički ep8690217.09.2020.   10.00 Matasović
Hrvatski identitet u europskom kontekstu8445417.09.2020.   09.00 Tadić/Bilobrk, pisani
Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo5231818.09.2020.   11.00 Franić Tomić, pisani i/ili usmeni
Hrvatski književni kanon20179518.09.2020.   11.00 Franić Tomić, pisani
Hrvatski književnici europskih i svjetskih referencija20177021.09.2020.   11.00 Zima
Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća18812214.09.2020.   8.30 Grgić, usmeni
Hrvatski tisak u dijaspori20185523.09.2020.   12.00 Vulić
Hrvatsko građansko društvo 1848.-1914.19501618.09.2020.   13.00 Bušić
Hrvatsko latinističko nasljeđe17341514.09.2020.   9.00 Jerković, pisani
Humanistika u informacijskom dobu14463424.09.2020.   9.00 Macan Lukavečki
Institucije hrvatskoga naroda, društva i države18807923.09.2020.   12.00 Vulić
Introduction to global communication7615216.09.2020.   10.30 Labaš, usmeni
Istočna Azija u ranom novom vijeku18814917.09.2020.   10.00 Jukić, pisani
Istraživačka skupina - interpretacija srednjovjekovnih izvora7937917.09.2020.   11.00 Matijević Sokol, usmeni
Istraživačka skupina - izvori za hrvatsku povijest 19. stoljeća13052316.09.2020.   17.00 Milković
Istraživački projekt6357016.09.2020.   10.30 Labaš, usmeni
Ivana Brlić-Mažuranić20179621.09.2020.   11.30 Zima
Izabrane teme iz hrvatske povijesti 1929. - 1941.20295114.09.2020.   11.30 Grgić, usmeni
Javni sustavi i stanovništvo19439916.09.2020.   12.00 - 13.00 Šterc
Jezično-stilske vježbe13070322.09.2020.   12.00 - 13.00 Rezo
Jezik i kultura Hrvata u BiH17261518.09.2020.   10.30 Grčević/Baković, usmeni
Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini18808918.09.2020.   10.30 Grčević/Baković, usmeni
Klinička psihodijagnostika5711216.09.2020.   10.00
Klinička psihodijagnostika13056116.09.2020.   10.00
Književnost i kultura Hrvata u dijaspori5713423.09.2020.   12.00 Vulić
Konvergencija medija i digitalno novinarstvo8613015.09.2020.   09.00 Jurišić
Korelacijske vježbe i nastavna praksa20126225.09.2020.   9.00 Dadić, usmeni
Kultura govora18801018.09.2020.   13.00 Vrban Zrinski, usmeni/kabinet
Kultura Hrvata u dijaspori20177823.09.2020.   12.00 Vulić
Kultura, identitet i globalizacija5721822.09.2020.   12.00 - 13.00 Rezo
Kulturološki aspekti masovne komunikacije18817122.09.2020.   12.00 Josić
Kvantitativne metode istraživanja14462916.09.2020.   12.00 - 13.30 Pavić
Latinska paleografija i epigrafija8689917.09.2020.   11.00 Matijević - Sokol
Latinski jezik20403817.09.2020.   12.00 Ušković
Latinski jezik18533217.09.2020.   12.00 Ušković
Latinski jezik18806517.09.2020.   12.00 Ušković
Latinski jezik 33886717.09.2020.  
Latinski jezik 43886817.09.2020.  
Latinski jezik 56185014.09.2020.   8.00 Tvrtković
Latinski jezik 66185314.09.2020.   8.00 Tvrtković
Leksikologija i leksikografija hrvatskoga jezika14717423.09.2020.   12.00 Vulić
Logika 118781917.09.2020.   9.00 Skansi
Logika 22831317.09.2020.   9.00 Skansi
Marin Držić3784718.09.2020.   11.00 Franić Tomić, pisani
Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima5721314.09.2020.   10.00 Jurišić
Mediji u nastavi6196116.09.2020.   10.30 Labaš/Uldrijan, pisani
Medijska pedagogija5723416.09.2020.   10.30 Labaš/Ciboci, pisani
Medijski i novinarski žanrovi11721318.09.2020.   9.00 Kunić, pisani
Medijski menadžment5720917.09.2020.   11.00 Grmuša
Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika19040816.09.2020.   15:55 - 17:25 Marotti
Metafizika18784023.09.2020.   12.00 Gavrić
Metodika nastave latinskog jezika8690116.09.2020.   12.00 Martinić - Jerčić
Metodika nastave sociologije5390925.09.2020.   9.00 Dadić, pisani
Migracije i sigurnost20175123.09.2020.   13.00 - 14.00 Šterc
Migracije i sigurnost18810523.09.2020.   13.00 - 14.00 Šterc
Mjerenje u psihologiji20013016.09.2020.   11.00 - 12.30 Greblo Jurakić, pisani
Morfologija hrvatskoga jezika18806418.09.2020.   10.00 Grčević/Baković, pisani
Motivacija3781017.09.2020.   11.00 - 12.30 Greblo Jurakić
Multivarijatne statističke metode5391316.09.2020.   13.00 - 14.00, pisani
Nasilje djece i maloljetnika20247318.09.2020.   09.30 Cajner Mraović, pisani
Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori17771323.09.2020.   12.00 Vulić
Nova etička kultura18789115.09.2020.   12.00 Škerbić, usmeni
Novinarska etika2847016.09.2020.   10.30 Labaš/Maleš
Odnos Crkve i države20288724.09.2020.   9.00 Macan Lukavečki
Odnosi s javnošću u kulturi i sportu11721716.09.2020.   10.30 Labaš/Maleš, pisani
Odnosi s medijima5014016.09.2020.   10.30 Gazivoda, pisani
Opća pedagogija14470625.09.2020.   9.00 Dadić, pisani
Opća povijest 20. stoljeća3806518.09.2020.   11.00 Bušić
Opća povijest medija i komunikacije3800318.09.2020.   9.00 Kunić, pisani
Opća povijest ranomodernoga doba3805417.09.2020.   9.00 Jukić, pisani
Opća povijest srednjega vijeka3804314.09.2020.   09.00 - 11.00 Jerković, pisani
Osnove biološke psihologije9450716.09.2020.   10.00
Osnove grčkoga jezika13056916.09.2020.   12.00 Martinić - Jerčić
Osnove hrvatske jezične kulture18806717.09.2020.   09.00 Kresnik, dvorana Rijeka
Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)18806817.09.2020.   09.00 Kresnik, dvorana Rijeka
Osnove komunikologije2846116.09.2020.   10.30 Labaš, pisani
Osnove komunikologije8609016.09.2020.   10.30 Labaš, pisani
Osnove matematike u demografiji19439018.09.2020.   09.00 - 12.00 Nađ
Osnove socijalnoga ponašanja20119116.09.2020.   11.00 - 12.30 Greblo Jurakić, pisani
Osnove stanične biologije i genetike11557617.09.2020.   10.00 Darmopil
Osnove statistike u demografiji19439116.09.2020.   10.00 Jakšić
Osuditi zločin: povijest i djelovanje Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu18114815.09.2020.   9.35 - 11.30 Beljo, usmeni
Otpor, oporba i disidentstvo u Hrvatskoj 1945. - 1990.20918116.09.2020.   12.00 Krašić
Pedagogija djetinjstva20146525.09.2020.   9.00 Dadić, pisani
Pedagoška psihologija5390422.09.2020.   11.00 Jurić Vukelić, pisani
Politička ekonomija3773723.09.2020.   10.00 Brkić
Politička geografija3803116.09.2020.   10.00 - Pokos
Politička komunikacija4593516.09.2020.   10.30 Labaš/Maleš, pisani
Politološki aspekti masovne komunikacije5721114.09.2020.   10.00 Jurišić
Postindustrijsko društvo20070816.09.2020.   15.00 - 16.00 Peračković
Povijest 19. st.3805816.09.2020.   16.00 Milković, pisani/usmeni
Povijest Austrije3807016.09.2020.   16.00 Milković, pisani
Povijest Hrvata u Vojvodini u 19. i 20. stoljeću-nacionalni i kulturni identitet20175918.09.2020.   12.00 Bušić
Povijest Hrvatske (7.-16.st.)3805318.09.2020.   15.00 Popić, pisani/usmeni
Povijest hrvatske filozofije18789016.09.2020.   11.00 Čuljak (kabinet nastavnika)
Povijest hrvatske filozofije3884217.09.2020.   10.00 Metesi, usmeni (kabinet)
Povijest hrvatske sociologije17254321.09.2020.   15.00 Matić
Povijest hrvatskoga kazališta3746918.09.2020.   11.00 Franić Tomić pisani i/ili usmeni
Povijest hrvatskoga književnoga jezika18806618.09.2020.   09.00 Grčević/Baković, pisani
Povijest hrvatskoga književnoga jezika18808118.09.2020.   9.00 Grčević/Baković
Povijest i djelovanje Međunarodnoga kaznenoga suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu20175815.09.2020.   9.35 - 11.30 Beljo, usmeni
Povijest i kultura staroga Egipta9401914.09.2020.   08.00 Tomorad
Povijest kršćanstva u Hrvata20398915.09.2020.   11.00 Tadić
Povijest kršćanstva u Hrvata20398917.09.2020.   11.00 Tadić
Povijest Mađarske3806917.09.2020.   9.00 Jukić, pisani
Povijest Palestine20399024.09.2020.   11.00 Glazer, usmeni (kabinet 011)
Povijest Rusije9645316.09.2020.   16.00 Milković, pisani/usmeni
Povijest socijalnih teorija20069918.09.2020.   12.00 Kukoč
Povijest Vojne krajine20289716.09.2020.   17.00 Milković, usmeni
Povijest Zagreba6189717.09.2020.   14.00 Vitek; 18.9.2020. u 14.00 usmeni ispit
Povijest žena u ranonovovjekovnoj Europi18814717.09.2020.   10.00 Jukić, pisani
Pozitivna psihologija7606916.09.2020.   10.30 Maričić, pisani
Praktične vježbe predmetne metodike [Kroatologija]14473517.09.2020.   09.00 Kardum, usmeni
Praktične vježbe predmetne metodike [Latinski jezik i književnost]14474416.09.2020.   12.00 Martinić - Jerčić
Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija]14473825.09.2020.   9.00 Dadić
Praktične vježbe predmetne metodike [Sociologija]14474125.09.2020.   9.00 Dadić, usmeni
Praktikum odnosa s javnošću6475316.09.2020.   10.30 Labaš/Jeleč, pisani
Prapovijest i prve civilizacije9390724.09.2020.   10.00 Glazer pisani (usmeni nakon pisanog, kabinet 011)
Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija20126318.09.2020.   10.30 Bušljeta Kardum
Pravne i etičke norme odnosa s javnošću6475616.09.2020.   10.30 Labaš/Maleš, pisani
Pravni aspekti masovne komunikacije2847616.09.2020.   11.30 Musa
Pravogovor13640518.09.2020.   13.00 Vrban Zrinski, usmeni/kabinet
Pravogovor18807718.09.2020.   13.00 Vrban Zrinski, usmeni/Kabinet
Pregled latiniteta humanizma i renesanse11851814.09.2020.   8.00 Tvrtković
Pregled poslijerenesansnoga latiniteta11851914.09.2020.   8.00 Tvrtković
Pregled povijesti svjetske književnosti17344518.09.2020.   11.00 Brozović (kabinet)
Primjena statističkih programa5391616.09.2020.   13.30 Pavić - dvorana Rijeka
Primjene statistike u društvenim istraživanjima6455616.09.2020.   11.00 - 12.00 Šikić, pisani
Prosvjetiteljstvo i klasični njemački idealizam18785516.09.2020.   10.00 Čuljak, pisani
Psihologija masovnih medija i masovne komunikacije6475016.09.2020.   12:45 - 13:45 Vučenović
Psihologija obrazovanja5387016.09.2020.   10.00 Brajša - Žganec
Psihologija odrasle dobi i starenja3864016.09.2020.   10.00 Brajša - Žganec
Psihologija ponašanja u organizaciji5386716.09.2020.   12:45 Tonković Grabovac
Psihologija športa i vježbanja14487217.09.2020.   11.00 - 12.30 Greblo Jurakić
Psihologija učenja3884316.09.2020.   10.00
Psihosocijalna prilagodba hrvatskih branitelja u ratu i poraću18878917.09.2020.   17.00 Maričić, usmeni
Psihoterapijski pravci5387117.09.2020.   17.00 Maričić, usmeni
Put u ne(mir): Vojno - politički odnosi u BiH tijekom 1991.- 1995. godine18114915.09.2020.   11.35 - 12.35 Beljo, usmeni
Racionalizam i empirizam18785217.09.2020.   11.00 Metesi, usmeni (kabinet)
Rat u europskoj povijesti-Domovinski rat20290515.09.2020.   8.30 - 9.30 Beljo, usmeni
Razvoj u društvenom kontekstu5386318.09.2020.   15.00 Vučenović
Rim: grad hodočasnika i umjetnosti20399324.09.2020.   12.00 Macan Lukavečki, pisani
Rimska književnost 14575617.09.2020.   10.00 Matasović
Rimska književnost 23756817.09.2020.   10.00 Matasović
Rimska književnost 33757217.09.2020.   10.00 Matasović
Rimska komedija3887417.09.2020.   10.00 Matasović
Rimska metrika7772314.09.2020.   8.00 Tvrtković
Rimska poezija 18614317.09.2020.   10.00 Matasović
Rimska poezija 28614516.09.2020.   12.00 Martinić - Jerčić
Rimska pravna povijest5299325.09.2020.   17.00 Petrak
Rimska proza (Srebrni vijek)6185118.09.2020.   9.00 Barišić
Rimska proza (Zlatni vijek)3757518.09.2020.   9.00 Barišić
Rizici masovne komunikacije6474918.09.2020.   16.00 Vučenović
Rodna problematika u hrvatskoj književnosti ranoga novovjekovlja13042518.09.2020.   11.00 Franić Tomić, pisani
Sakralna građevina u srednjem vijeku15825424.09.2020.   12.00 Macan Lukavečki, pisani
Semiotika u masovnom komuniciranju2846616.09.2020.   10.30 Labaš, pisani
Semiotika u masovnom komuniciranju8609216.09.2020.   10.30 Labaš, pisani
Sintaksa hrvatskoga jezika3744718.09.2020.   08.00 Grčević/Baković, pisani
Sintaksa hrvatskoga jezika18807418.09.2020.   08.00 Grčević/Baković, pisani
Socijalna ekologija20069815.09.2020.   09.30 Balabanić
Socijalna filozofija18786118.09.2020.   12.00 Kukoč,
Socijalna spoznaja i percepcija5710916.09.2020.   10.30 Maričić, pisani
Sociologija devijantnosti17250521.09.2020.   15.00 Matić
Sociologija hrvatskoga društva 23776917.09.2020.   9.00 Tadić/Bilobrk, pisani
Sociologija hrvatskoga društva 34628117.09.2020.   09.00 Tdić/Bilobrk, pisani
Sociologija hrvatskoga društva 44628217.09.2020.   11.00 Puškarić
Sociologija interneta20070415.09.2020.   14.00 - 15.00 Peračković/Sabol
Sociologija kulture i umjetnosti14850515.09.2020.   15.00 Tadić/Maria Florencia Luchetti
Sociologija morala17770817.09.2020.   10.00 Tadić/Bilobrk, pisani
Sociologija razvoja2887118.09.2020.   09.30 Cajner Mraović, pisani
Sociologija sigurnosti13087118.09.2020.   09.30 cajner Mraović, pisani
Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu15997818.09.2020.   09.30 Cajner Mraović, pisani
Sociology of Domestic Violence20236418.09.2020.   09.30 Cajner Mraović, pisani
Sociološke teorije 24622918.09.2020.   12.00 Markešić/Brezovec, pisani
Sociološki aspekti masovne komunikacije6475216.09.2020.   10.30 Labaš, usmeni
Specifična psihopatologija2873217.09.2020.   13.00 - 15.00 Vidović
Srednji vijek i renesansa18782017.09.2020.   11.30 Metesi, usmeni (kabinet)
Srednjovjekovni latinski natpisi20060117.09.2020.   11.00 Matijević Sokol, pisani i usmeni
Statistika u društvenim istraživanjima3776515.09.2020.   09.30 Balabanić
Statistika u društvenim istraživanjima18809515.09.2020.   09.30 Balabanić
Statistika za komunikacijske znanosti2846916.09.2020.   12.00 - 13.00 Šikić, pisani
Stilistika u medijskoj komunikaciji5233622.09.2020.   12.00 - 13.00 Rezo
Sustavna sociologija 14575221.09.2020.   15.00 Matić
Sustavna sociologija 24575321.09.2020.   15.00 Matić
Suvremena filozofija20055017.09.2020.   8.00 Skansi
Suvremena rodoslovna istraživanja20917616.09.2020.   13.00 Krašić
Suvremene sociološke teorije5391118.09.2020.   12.00 Markešić/Brezovec, pisani
Suvremeni duhovni izazovi20060617.09.2020.   11.00 Tadić/ Bilobrk
Suvremeni engleski jezik u medijskoj kulturi3884515.09.2020.   9.30 - 11.00 Bogdanić
Svjetska književnost - izabrani primjeri3785414.09.2020.   10.30 Zima
Školska pedagogija17261025.09.2020.   9.00 Dadić, pisani
Tehnike u odnosima s javnošću11721416.09.2020.   10.30 Labaš/Trbušić, pisani
Teorija migracija19439423.09.2020.   12.00 - 13.00 Šterc
Teorija povijesti6195117.09.2020.   14.00 Vitek; 18.9.2020. u 14.00 usmeni ispit
Teorije i sustavi tiskovnoga komuniciranja2849015.09.2020.   09.00 Jurišić
Teorije medija i masovne komunikacije2847514.09.2020.   10.00 Jurišić
Terapijska pedagogija 120146625.09.2020.   9.30 Dadić, pisani
Terapijska pedagogija 220148525.09.2020.   9.30 Dadić, pisani
Tipologija iseljavanja19440116.09.2020.   11: 00 Radoš, Jurić
Tvorba riječi u hrvatskom jeziku20180523.09.2020.   12.00 Vulić
Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje5721716.09.2020.   10.30 Labaš/Trbušić, pisani
Uređivanje teksta18799017.09.2020.   09.00 Kresnik, dvorana Rijeka
Uvod u filozofiju18532923.09.2020.   15.00 - 16.00 Barišić
Uvod u kliničku psihologiju3864518.09.2020.   14.00 Vučenović
Uvod u komparativnu književnost20179721.09.2020.   09.30 Zima
Uvod u kulturologiju18533025.09.2020.   10.00 Džinić, usmeni
Uvod u latinsku filologiju3754914.09.2020.   8.00 Tvrtković
Uvod u metode društvenih istraživanja 13776415.09.2020.   10.00 Balabanić
Uvod u metode društvenih istraživanja 215997615.09.2020.   10.00 Balabanić
Uvod u novinarstvo8608914.09.2020.   9.00 Jurišić
Uvod u pomoćne povijesne znanosti3806218.09.2020.   16.00 Popić, pisani
Uvod u pomoćne povijesne znanosti15326418.09.2020.   16.00 Popić, pisani
Uvod u socijalnu psihologiju17242817.09.2020.   11.00 - 12.30 Greblo Jurakić, pisani
Uvod u sociologiju17249521.09.2020.   15.00 Matić
Uvod u znanstveni rad15987616.09.2020.   12.00 - 13.30 Pavić
Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti11720914.09.2020.   10.30 Zima
Vizualna komunikacija18817216.09.2020.   10.30 Labaš/Maleš, pisani
Vojna povijest druge polovice 20. stoljeća18815115.09.2020.   12.50 - 13.50 Beljo, usmeni
Vojno-politički odnosi u BiH 1990.-1995.20292115.09.2020.   11.35 - 12.35 Beljo, usmeni
Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka18809016.09.2020.   16.00 Krašić
Začetnici komunikologije i njihova djela7613215.09.2020.   09.00 Jurišić
Zdravstvena psihologija5386916.09.2020.   10.00
Zemljopisna obilježja Hrvatske18808715.09.2020.   12.00 - 13.00 Komušanac
Žanrovi hrvatskoga latiniteta20053522.09.2020.   10.00 Demo